آرشیف

2018-4-25

جام غور

روند توزیع تذکره های کاغذی درغور آغازشد
 

 

روند توزیع تذکره های تابعیت صبح امروز طی محفل با حضور داشت مسئولان اداره محلی غور آغاز گردید.

غلام ناصرخاضع، والی غور که در این محفل سخن میزد از کُندی روند توزیع تذکره های تابعیت انتقاد کرد.

والی غور با نتقاد از کُندی در آغاز کار این روند ازمسئولان اداره ثبت و احوال نفس خواست تا هرچه زود تر توزیع تذکره تابعیت را در مرکز و ولسوالی ها آغاز نماید.

ازسوی هم فضل الحق احسان، رئیس شورای ولایتی غورنیز به تآخیر افتادن توزیع تذکره های تابعیت را به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید این روند باید قبل از آغاز پروسه ثبت نام رای دهنده گان آغاز می‌شد.

درهمین حال مسئولان برنامه PMU و اداره ثبت و احوال نفوس غور نیز کُندی در این روند را می‌پذیرند و می‌گویند که آنان بزودی این چالش را رفع می‌کنند.

عبدالغفور ژیان،‌ مسئول این برنامه در غور می‌گوید: آنان روند توزیع تذکره های تابعیت را درشماری ازولسوالی این ولایت آغازکرده اند وقرار است تا چهارماه آینده بیش از 2 هزار تذکره را دراین ولایت توزیع کنند.

داشتن تذکره تابعیت شرط اساسی اشتراک درانتخابات آینده می‌باشد و چندی پیش مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات علت کُندی در روند ثبت نام رای دهندگان را نیز عدم توزیع تذکره های تابعیت عنوان کرده است.