آرشیف

2018-8-4

جام غور

روزانه ۱۵۰۰ راس بز و گوسفند از غور به ولایت های دیگر انتقال می یابد

روزانه بطور اوسط ۱۵۰۰ راس بز و گوسفند از نخاس یا مال بازار فیروزکوه به ولایت های کابل، غزنی، قندهار و هلمند انتقال می یابد.
انتقال حیوانات در سال روان نسبت به سالهای گذشته به دلیل خشکسالی و نبود علوفه کافی برای حیوانات بیشتر بوده و همچنان قیمت های مواشی نیز در این سال کاهش چشم گیری داشته است.
محمد جان، کسی که روزانه بیشتر از ۵۰۰ راس بز و گوسفند را برای تجاران ولایت های همجوار از مال بازار فیروزکوه میخرد، می گوید برخی روز ها اضافه تر از ۱۵ موتر مواشی که هر موتر ظرفیت انتقال ۱۵۰ راس مواشی را دارد، به کابل و غزنی و قندهار انتقال می یابند.
به گفته وی، روزانه بطور اوسط ۱۵۰۰ راس مواشی از مال بازار فیروزکوه به ولایت های دیگر انتقال می یابد.
محمدجان گفت:" قیمت مواشی در سال روان به دلیل خشکسالی، کمبود آب و علوفه کاهش یافته و انتقال مواشی به دیگر ولایت ها به دلیل قیمت های پایین افزایش یافته است.
قیمت یک گوسفند متوسط در مال بازار فیروزکوه ۶۰۰۰ افغانی و قیمت یک بز ۴۰۰۰ افغانی است.
در مال بازار فیروزکوه، بسیاری مالداران را مردمان باغیسی تشکیل میدهند، آنان می گویند که بسیاری از حیوانات شان به از اثر خشکسالی و نبود آب و علف در بادغیس و مسیر راه از دست دادند و حالا مجبور هستند تا شمار دیگر از مواشی شان را بنابر نبود امکانات نگهداشت، بفروشند.
انتقال بی پیشینه مواشی به ولایت های همجوار به دلیل نبود امکانات نگهداشت آن، نگرانی های میان مالداران را افزایش داده اند، آنان می گویند که زندگی بیشتر مردم غور وابسته به مالداری است و در صورت نبود امکانات نگهداشت و خشکسالی شدید آنان مجبور به فروش مواشی شان میشوند که این کار عواقب بدی در قبال دارد.
 
معرفی نخاس یا مال بازار:
 
نخاس یا مال بازار که در جاجاهی به آن گنج می نامند، از بازار هایست که در آنجا تنها خرید و فروش انواع حیواناتی چون گاو، شتر، بز و گوسفند و حیوانات سواری صورت می گیرد.
 
نخاس در مناطق مختلف موجود است که مردم برای خرید مواشی و فروش آن می روند و بطور دایم قصاب ها و ضروریات مسلخ ها از نزد همین نخاسان خریداری می شود، خصوصاً هنگام عید قربان این بازار ازدحام خاصی دارد و افغان ها روزی را بنام روز بازار نیز دارند که در آن روز نخاس از هر نوع مال غنی می باشد.
 
در نخاس معمولاً جلاب ها و دلالان مواشی را از صاحبان آن که بیشتر کوچی ها اند با قیمت نسبتاً ارزان خریداری نموده و بعداً با شیوه های خاصی که دارند بالای مشتری می فروشند و برخی از مردم مال دار خود شان در نخاس به اصطلاح کار و بار مواشی را پیش می برند.
 
گفته می شود، این شغل در گذشته قسمی بوده که با تبادله یک حیوان با حیوان دیگر حل مشکل می شد تا زمانیکه پول مروج گردید و فرهنگ مالداری که میان افغان ها سابقه دیرینه یی دارد وسعت پیدا کرد.
 
تصاویر از نخاس یا مال بازار فیروزکوه که توسط گزارش گر وبسایت بین المللی جام غور تهیه شده است.
شنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۷ برابر است با ۴ اګست ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور