آرشیف

2018-4-17

جام غور

رانندگان موترهای باربری، شهرداری فیروزکوه و آمریت معادن را به اخاذی متهم کردند
 

رانندگان موترهای باربری، شهرداری فیروزکوه و آمریت معادن را به اخاذی متهم کردند

رانندگان موترهای باربری در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به دلیل گرفتن پول توسط شهرداری شهر فیروزکوه و آمریت معادن، دست به اعتراض زدند و برای مدتی جاده های این شهر را به روی ترافیک بستند.
معترضین می گویند که شهرداری شهر فیروزکوه و آمریت معادن به گونه غیر قانونی از هر موتر "دمترک" که سنگ، ریگ و خاک را انتقال میدهند، از ۱۸۰ الی ۵۰۰ افغانی می گیرد.
آنان هشدار میدهند که در صورت که این اخاذی های به گفته آنان "غیرقانونی" ادامه یابد، آنان ضمن نافرمانی های مدنی اعتصاب کار خواهند کرد.
درهمين حال محمدعارف قاضی ‌زاده، شاروال شهرفيروزکوه، اين ادعاهای راننده گان موترهای باربری را رد کرد و گفت که آنان مطابق باقانون، مقدارِ پولى را تحت نام محصولات شهری از رانندگان می‌گيرند.

به گفته وى،‌ آنان تلاش می‌کنند تا بعد از اين، به همکاری شرکت قرارداد کننده يک مقدار کاهش را در قيمت ها به وجود بياورند و ازهر موتر باربری، مبلغ ٨٠ افغانی پول دريافت کنند.

با اين حال قيس رنجبر، آمر معادن غور گفت که آنها تا هنوز هيچ قرارداد را با موترهای حامل مواد معدنی، ساختمانی و تعميراتی ندارند وهيچ پول هم دريافت نکرده اند.

به گفته رنجبر، رياست شاروالی غور، خلاف قانون مبلغ را خودسرانه از اين موترها به بهانه های مختلف دريافت مى کند.