آرشیف

2015-4-6

جام غور

راننده پولیس، پولیس را از پا در آورد

دو شنبه 17 حمل 1394 برابر با 6 اپریل 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

راننده یک موتر نوع رنجر در فیروزکوه که میخواست موترش را داخل قطعه نظامی ببرد با دروازه برخورد کرد که در نتیجه یک تن پولیس کشته شد.
مقامات امنیتی این رویداد را تائید میکنند و می گویند که بریک های رنجر از کار افتاده بود و با سرعت زیاد با دروازه تصادم کرده است.
عبدالرحمن نام پولیس کشته شده باشنده اصلی قریه درگک فیروزکوه است که درحال پهره داری در عقب دروازه فولادی ایستاده و با برخورد رنجر بر این دروازه با زندگی اش وداع گفت.
این نخستین بار نیست که موتر های رنجر پولیس در فیروزکوه و اطراف حادثه می آفریند.
به باور آگاهان، بی بی نظمی و خود سری ها در چوکات پولیس باعث شده تا همواره علاوه بر حادثات ترافیکی شکایات شهروندان فیروزکوه و اطراف آن را مبنی بر سرعت بیش از حد رنجر ها بر انگیزد.