آرشیف

2018-3-25

جام غور

رئیس شفاخانه حوزوی هرات معرفی و بکار آغاز نمود

پروفیسور داکتر محمد نعیم دولتی، بحیث رئیس شفاخانه حوزوی هرات توسط مسوولان آن ولایت به داکتران و پرسونل این شفاخانه معرفی و رسما به کارش آغاز نمود.
پروفیسور داکتر دولتی، توسط نماینده مقام ولایت هرات طی یک‌محفل به داکتران و پرسونل شفاخانه حوزوی هرات درحالی معرفی شد که رئیس صحت عامه، اعضای شورای ولایتی، رئیس اتحادیه دوکتوران هرات، رئیس شورای متخصصان هرات، متنفذین و علمای ولایات غور، بادغیس و هرات نیز حضور داشتند.
داکتر دولتی که در سطح کشور کدر مسلکی و چهره شناخته شده در طبابت است، در نخستین سخنانش تعهد در کار و تلاش برای بهبود وضعیت صحی در شفاخانه حوزه وی هرات یکی از اولویت های کاری خود عنوان نمود.
الحاج پروفیسور داکتر محمد نعیم دولتی در راستای رفع مشکلات و نیاز های صحی در سطح شفاخانه حوزوی هرات سخن‌گفت و از مسوولان اداره محلی هرات خواست تا در رفع آن با مسوولان وزارت صحت عامه گفتگو نمایند.
 
وظایف عمده:
داکتر دولتی در سال ۱۳۶۸ بصفت سرطبیب فرقه ۷ پیاده و در اخیر این سال بحیث اردیناتور سرویس جراحی شفاخانه نمبر ۳ قندهار تعیین گردید، در سال ۱۳۷۲ به پیشنهاد اکادمی علوم طبی و ریاست صحیه اردو بعد از اکمال دوره معینه از طرف وزارت صحت عامه بصفت متخصص جراحی عمومی شناخته شد. در سال ۱۳۷۴ طی فرمان رییس جمهور از رتبه دگرمن به رتبه چهارم ملکی تعدیل و بصفت متخصص جراحی در صحت عامه ولایت غور تعیین گردید و بخش جراحی را در این شفاخانه اساس گذاشت.
داکتر دولتی درسال ۱۳۷۸ بصفت متخصص جراحی در سرویس جراحی شفاخانه حوزوی هرات تعین بست شد و از سال ۱۳۸۵ بحیث تخصص ترینر و در سال ۱۳۹۲بحیث پروفیسور جراحی عمومی از سوی وزارت صحت عامه شناخته شد.