آرشیف

2018-7-8

جام غور

دو کشته و چهار زخمی در ولسوالی چهارسده غور.

در پیوند به کشته شدن سرپرست ولسوالی چهارسده غور دو تن کشته و چهار تن دیگر زخم برداشتند.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می گوید که روز گذشته پس ازکشته شدن میرزا محمدابراهیم، سرپرست ولسوالی چهارسده این ولایت، طرف‌داران وی با افراد که گفته می‌شود درکشته شدن سرپرست این ولسوالی دست داشته اند درگیری صورت گرفته است.
 آقای خطیبی می‌گوید: دراین درگیری دوتن ازافراد متهم کشته دوتن زخمی وازطرف‌داران سرپرست ولسوالی نیز دوتن زخم برداشتند.
روز پیش سرپرست ولسوالی چهارسده غور در انفجار ماین کنارجاده‌یی کشته شد و سخنگوی والی غور این رویداد را به گروه طالبان نسبت داد.
ازسوی هم گروطالبان درویب سایت خود کشته شدن سرپرست ولسوالی چهارسده را تایید کرده اند.
 
یکشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۷ برابر است با ۸ جولای ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور