آرشیف

2017-7-3

جام غور

دو کشته و زخمی در حادثه ترافیکی در شهر فیروزکوه

حادثه ترافیکی در مسیر سرک دره قاضی شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، یک کشته و یک زخمی بر جا ماند.
محمدیعقوب ابراهیمی، مدیر ترافیک غور می گوید که این رویداد درنتیجه برخورد یک موترسایکل سوار با یک موتر صورت گرفته است.
مدیر ترافیک غور گفت، دراین رویداد یک تن جان باخته ویک تن دیگر نیز زخم برداشته است.
به گفته وی، این رویداد به اساس بی توجه ای راننده گان وکم عرض بودن سرک به وقوع پیوسته است.
ازسوی هم داکتران شفاخانه ولایتی غور وضعیت فرد مجروح شده را وخیم توصیف کردند.
سرک دره قاضی یکی ازجاده های کم عرض یافته و پر رفت وآمد درشهر فیروزکوه می باشد وبیشتر حادثات ترافیکی که سبب کشته ومجروح شدن شهروندان این ولایت میگردد درهمین مسیر اتفاق می افتد.
دوشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۶ برابر است با ۳ جولای ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور