آرشیف

2017-11-9

جام غور

دو پروژه به هزینه بیش از ۱۴ میلیون افغانی در غور به بهره برداری رسید

ین پروژه ها شامل اعمار ساختمان کلینیک صحی و پُل موتر رو است که به هزینه (۱۴۴۰۶۸۹۰) افغانی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور، ساختمان و مورد استفاده قرار گرفتند.
تعمیر کلینیک صحی قریه سفید گلی ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به هزینه (۸۵۵۶۸۹۰) افغانی در یک طبقه با داشتن شش اتاق کار و بستر، دفتر با تجهیزات آن، اتاق نگهبانان، چاه آب، تشناب ها و دیوار احاطوی تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت.
گفته میشود که باشندگان حدود ۳۰ قریه در آن ولسوالی از خدمات این مرکز صحی برخوردار میشوند.
پُل موتر رو کانگریتی در قریه سنگ شانده ولسوالی لعل و سرجنگل، بطول ۱۵ متر و عرض ۵ متر بالای دریای هریرود به هزینه (۵۸۵۰۰۰۰) افغانی ساختمان و مورد استفاده مردم قرار گرفت.
با اعمار این پُل، به مشکلات رفت و آمد ۳۰۰ فامیل دو طرف دریای هریرود رسیدگی شده است.
هزینه این دو پروژه توسط برنامه انسجام ساحوی وزارت احیاء و انکشاف دهات پرداخته شده، که این پروژه ها توسط مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور، ولسوال لعل و سرجنگل و رقیه نایل، وکیل مردم غور در پارلمان، افتتاح گردیدند.
 
پنجشنبه ۱۸ عقرب ۱۳۹۶ برابر است با ۹ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور