آرشیف

2007-6-10

جام غور

دو پروژه بند برق آبی شهر چغچران به بهرداری سپرده شد

دو پروژه بند برق آبی شهر چغچران به بهرداری سپرده شد
 یکشنبه 18 قوس 1386 برابر با 9 دسمبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غوربا اکمال دو پروژه بند برق آبی ده ها خانواده دیروز در مربوطات شهر چغچران ولایت غور از نور برق مستفید گردیدند . انجنیر تاج محمد زلال رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت غور به آژانس باختر گفتاین پروژه ها به مصرف بیشتر از پنج ملیون افغانی از طریق برنامه همبستگی ملی با ده فیصد سهم مردم تکمیل گردیده که بیشتر از چهار صد و شصت و هفت خانواده از ان بهره مند شده اند.اما آقای زلال در مورد محل دقیق این پروژه ها توضیحات بیشتری نداد. مرکز ولایت غور در مسیر دریائی هریرود قرار دادرد با آنکه زمینه إعمار بند سه بار سروی شده اما متأسفانه تا هنوز هیچ بندی بالای دریای هریرود إعمار نگردیده است. این بند های کوچک بالای رود خانه های کوچک در قریه ها إعمار شده است.
 
جنرال محی الدین غوری از نزدیک شدن نیروهای اردوی ملی به موسی قلعه خبرداده است.
  یکشنبه 18 قوس 1386 برابر با 9 دسمبر 2007
طبق گزارش های واصله از هلمند نیروهای اردوی ملی به حمایت هواپیماهای ناتو به مرکز ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند نزدیک شده اند جنرال محی الدین غوری که قومانده عساکر اردو ملی را در این عملیات بعهده دارد، گفته است که پیشروی قوا از سه استقامت با احتیاط و آهستگی جریان دارد و عساکر میکوشند تا با دقت ومهارت کامل مواضع دشمن را تصرف و از تلفات مردم ملکی جلو گیری نمایندوی که مسئولیت عملیات تهاجمی را علیه طالبان در تمام مناطق هلمند به عهده دارد ضمن اینکه از بطی بودن عملیات یاد آوری نمود از کشته شدن تعداد طالبان ویک سرباز بریطانیائی درین نبرد خبر داده است.
 
شهادت مرحوم شاه محمد، افسرسابق وزارت امور داخله. 
جمعه 16 قوس 1386 برابر با 7 دسمبر 2007
بآ تاسف و آندوه فراوان آطلآع حاصل كرديم كه شآه محمد آفسر آسبق وزآرت آمور داخله متولد قريه جواجه ولسوالي تولك ولايت غور بتاريخ 5-12-2007 در آثر حمله آنتحاري دشمنان سوگند خورده آفغانستان كه در منطقه جنگلك كابل بوقوع پيوست داعيه آجل را ليبك گفته و جام شهادت نوشيد. مرگ اين مدافع صديق راه ازادي وطن را ضايعه بزرگ دانسته به فاميل و همه دوستان و باز ماندگان شهيد گلگون كفن صبر جميل و تسليت عرض نموده و جنت فردوس وبهشت برين را از خداوند متعال براي شان ارزو ميداريم
 

درصورتیکه مسوولین قوماندانی امنیه به وظایف خود رسیده گی کامل نکنند، اقدامات جدی را روی دست خواهدگرفت. 
چهار شنبه 14 قوس برابر با 5 دسمبر 2007 
والی غور دراجتماع منسوبان قوماندانی امنیه ان ولایت گفت : درصورتیکه مسوولین قوماندانی امنیه به وظایف خود رسیده گی کامل نکنند، اقدامات جدی را روی دست خواهدگرفت . وی که دیروز با منسوبان متذکره صحبت می نمود افزوددرشهر کوچک چغچران از چندی بدینطرف چند مورد پرتاب بم دستی بالای موسسات و دوایر دولتی صورت گرفته که باعث تشویش ساکنین شهر گردیده است . وی به نحوه کار کردهای انان را در امر تامین امنیت ناکافی خوانده از ان انتقاد کرد . به گزارش خبرنگار اژآنس باختر، درهمین حال جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه انولایت گفت : پولیس قوماندانی امنیه غور طی سالجاری دست اوردهای دارد . به گفته وی در طول این مدت بیش از چهارهزار و پنجاه وپنج کیلو گرام تریاک ، سیزده عراده وسیله نقلیه از نزد قاچاق چیان بدست امده و با افراز پوسته های امنیتی در ولسوالی های اسیب پذیر، امنیت را تامین نموده است . موصوف با انکه انتقادوالی انولایت را درزمینه موجه ندانست وعده سپرد تا بخاطر تامین امنیت بیشتر در انولایت بخصوص شهر چغچران کار بیشتر نماید . 
  
پنج پروژه برنامه همبستگی ملی ولایت غور به بهرداری سپرده شد. 
دوشنبه 12 قوس 1386 برابر با 3 دسمبر 2007
طبق گزارش آژانس خبر رسانی باخترپنج پروژه از طریق برنامه همبستگی ملی دیروز در مر بوطات ولایت غور تکمیل گردیده استانجنیر تاج محم زلال  رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت غور گفتپروژه های متذکره شامل ساختمان  سه ذخیره آب، اعمار سه پلچک و ایجاد دو کورس خیاطی به هزینه بیش از سه ملیون و بیست هزار افغانی میباشد که در قریه های شکرا، اولیا، شهید کشتگی شهر چغچران تکمیل گردیده است. با آنکه  نسبت ریزش برف باز سازی در غور متوقف است با آنهم خبر این پنج پروژه  یک خبر خوش بحساب میرود.
 
بند بایان بروی ترافیک باز است. 
یکشنبه 11 قوس 1386 برابر با 2 دسمبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران با آنکه در مرکز شهر چغچران از ده تا دوازده سانتی برف باریده بود هنوز هم راه های مواصلاتی از هرات به طرف چغچران وسائر ولسوالی های ولایت غور باز است ودر مورد ترد د ترافیک کدام مشکل جدی پیش نیامده است .طبق گزارش ها  دوروز قبل هوا بارانی بوده وامروز یکشنبه دوم دیسیمبر هوا صاف ونهایت سرد است که باعث یخبدان شده است.ودر گزارش دیگر آمده است که وزارت داخله برای تمام ولسوال های ولسوالی ها یغور  یک یک عراده موتر مدل جدید کمک کرده است تا در رفت وآمد مشکل ایشان مرفوع گردد.
 
لباس سفید برف تمام ولایت غور را پوشیده است.
 شنبه 10 قوس 1386 برابر با اول دسمبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور شب گذشته با ریزش اولین برف زمستانی تمام  کوه ها ودشت های ولایت غور لباس سفید برف اول سال را پوشیده است.این اولین برف سال است که به ارتفاع ده سانتی متر نوید طراوت وسر سبزی بهار آینده را با خود داشت. دهاقین ومردم محل از ریزش برف اظهار خورسندی نموده به بهار پربار وپر ثمر امید وار اند.
 
نگرانی والی غور از اوضاع امنیتی دران ولایت
جمعه 9 قوس 1386 برابر با 30 نومبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور جنرال باز محمد احمدی والی غور نسبت به اوضاع امنیتی غور اظهار نگرانی کرده است..والی ولایت غور که روز چهار شنبه بعد از یک سفر رسمی  از کشور لتوانیا به چغچران باز گشت درجمع مسئولین ادارات دولتی از از اوضاع امنیتی در غور اظهار نا رضائیتی کرد .این درحالیست که دوهفته قبل در اثر کمین مخالفین دولت قوماندان امنیه ولسوالی شهرک با شش تن دیگر کشته وعدۀ زخمی واسیر گردیدند ودر چغچران هم خانه مسکونی رئیس امور زنان توسط پرتاب نارنجک مورد حمله قرار گرفت.علاوه ازآن در ارتباط به سفر دوزن از ولایت غور به کشور لتوانیا شب نامه های غیر اخلاقی پخش گردید که همه باعث خشم والی ولایت گردید.وی به نیروهای امنیتی هوشدار داد در صورت ناتوانی این نیروها خودش وارد عمل خواهد شد وافراد داو طلب را جهت تأمین امنیت به چغچران فرا خواهد خواند.
 
قوماندان امنیه ولایت غور از شهرک به چغچران بر گشت.
جمعه 9 قوس 1386 برابر با 30 نومبر 2007
بعد حادثۀ شهرک جنرال شاه جهان نوری  قوماندان امنیه و لایت غور با تعداد از نیروهای امنیتی جهت سر کوبی مخالفین دولت  عازم ولسوالی شهر ک گردید.موصوف بعد از مشوره ها وملاقات های دوامدار با قوماندان امنیتی زون غرب بعد از چهار روز تصمیم گرفتند تا وارد منطقه شوند . این درحال بود که مخالفین تمام اسلحه ومهمات را از منطقه بیرون کشیده بودند واسری را هم با خود برده بودند.دیروز که قوماندان امنیه به طرف چغچران بر گشت مخالفین دولت دوباره وارد منطقه شدند ودر مناطق ناسفج، اوروه، شورگ، دهن حصار وجه ودهک کما فی السابق حکمروائی دارند .خلاصه مأموریت قوماندان امنیه طی دوهفتۀ که گذشت چندان دست آورد نداشته است.
 
معاذ الله {دولتی} رسما بکار آغاز کرد.
 سه شنبه 6 قوس 1386 برابر با 27 نومبر 2007
طبق گزارش های واصله از سئول پایتخت کوریائی جنوبی محترم معاذ الله دولتی بحیث سکتر سوم سفارت افغانستان در کوریائی جنوبی روز سه شنبه عملا به کار آغز نمود.معاذ الله دولتی که فارغ التحصیل پوهنحی حقوق پوهنتول کابل ودارئی دیپلوم های تخصصی در امور سیاست از کشور های هند وایران میباشد مدت شش سال در ریاست قنسلی وزارت خارجه ایفائی وظیفه نموده است. وی درین اواخر به صفت سکرتر سوم سفارت افغانستان در سیول پایتخت کشور دموکراتیک کوریائی جنوبی مقرر وروز دوشنبه ساعت چهار بعداز ظهر بوقت محلی به آن کشور مواصلت نمود. موصوف بعد از معرفی توسط مسئول سفارت به همکارانش امروز سه شنبه رسما بکار آغاز کرد .باید یاد آور شویم که از ولایت غور عدۀ محدود درمربوطات وزارت خارجه به حیث سکرتر ویا مأمور عادی ایفائی وظیفه مینمایند..جام غور به نمایندهگی از مردم غور ضمن تبریک گوئی مؤفقیت محترم دولتی را از خداوند میخواهد.
 
رئیس امور زنان ولایت غور ازیک سوی قصد جان به سلامت برد . 
یکشنبه 4 قوس 1386 برابر با 25 نومبر 2007 
رئیس امور زنان ولایت غور شب گذشته ازیک سوی قصد جان به سلامت برد . سمونوال عبدالرحمن امر امنیت و سرپرست قوماندانی امنیه ولایت غور گفت : افراد ناشناس موتر سایکل سوار شب گذشته بالای منزل معصومه انوری رئیس امور زنان ولایت غور یک عددبم دستی را پرتاب نمودند که به وی کدام اسیب نرسیده اما موتر وی تخریب و شیشه های منزلش شکسته است  . حمله بالای منزل رئیس امور زنان ولایت غور درحالی صورت گرفت که ازروز بین المللی محو خشونت علیه زنان در سراسر جهان از جمله افغانستان تجلیل به عمل می اید.تا اکنون مسوولیت این حمله کسی بدوش نگرفته است .
 
حدود پنجصد شاگرد در امتحان کانکور شرکت ورزیدند.
 ج��عه 2 قوس 1386 برابر با 23 نومبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور  روز پنجشنبه 22 نومبر امتحان کانکور از فارغین صنف دوازدم لیسه های ولایت غور تحت نظر هیئت وزارت تحصیلات عالی در چغچران مرکز ولایت غور أخذ گردید.در سال جاری حدود پنجصد تن شاگردان از مرکز وولسوالی ها درین آزمون شرکت ورزیده بودند که نسبت به سالهای قبل خیلی ها چشمگیر بوده است.هر چند نسبت نبودن وسائل وامکانات درسی سطح تحصیل شاگردان در غور پایان است اما تأسیس دارالمعلمین در ولایت غور زمینه خوب است برای پیشبرد تحصیلات عالی دران ولایت .افرادیکه چانس ورود به مؤسسات عای را نیابند میتوانند در دارالمعلین غور به تحصیل خود ادامه دهند. همچنان گزارش شده است که سیمینار چهار روزۀ انکشاف ملی  دران ولایت که اشتراک کنندگان آنرا أعضای شورای انکشافی ولسوالی ها تشکیل میداد عصر روز پنجشنبه مؤفقانه  به پایان رسید
 
شورائی انکشافی ویا همبستگی ملی ولسوالی تیوره ولایت غور تشکیل گردید.
چهار شنبه 30 عقرب 1386 برابر با 21 نومبر 2007
این شورا که بخاطر سرعت بخشیدن به پروسه باز سازی در چوکات ادارۀ انکشاف ملی ریاست إحیاء وانکشاف دهات ولایت غور تشکیل گردیده دارای پانزده عضو میباشد که رئیس معاون منشی وخزانه دار از بین همین أعضا تعین میگردد.تشکیل این شوراها دارای ارزش  زیاد است که مهمترین آن اتحاد وهمبستگی بین مردم وتصمیم گیری مشترک خود مردم در جهت إعمار پروژه های باز سازی میباشددر یک گزارش دیگر آمده است أعضای این شورا که جهت اشتراک در یک سیمینار سه روزه به چغچران آمده اند رئیس معاون منشی وخزانه دار این شورا را انتخاب نمودند که قرار ذیل است.
محترم محمد رفیق  علم رئیس 2- محترم سید رسول معاون 3-محترم دین محمد منشی ومحترم احمد ضیاء به صفت خزانه دار این شورا انتخاب شده اند ونام های سائر أعضا قرار ذیل است.bمحترم حاجی محمد- محترم حاجی عبدالرب- محترم ملا امام- محترم حاجی محمد سرور- محترم حاجی نظام الدین- محترم ملا عبدالبصیر- محترم ملا خرم- محترم ملا ادریس- محترم مولوی نورالحق- محترم حاجی یوسف محترم ملا احمد .میباشد که از تمام مناطق ولسوالی تیوره انتخاب شده اند.مؤفق باشند.
 
 قاتل دوزن در ولسوالی شهرک نیز کشته شدچهار شنبه 30 عقرب 1386 برابر با 21 نومبر 2007
طبق گزارش های واصله از ولسوالی شهرک ولایت غور معروف نام که روز گذشته دوزن را در قریه سر چشمۀ آن ولسوالی به قتل رسانده بود خودش نیز به قتل رسید.متهم  حینیکه میخواست فردی دیگری را به قتل برساند با نیروهای امنیتی ای مواجه شد که در تعقیب آن بود ند .شخص متهم با سلاح دست داشته بالای پولیس آتش گشود که در اثر فیر متقابل از پای در آمد وبه دامه دوسیه پایان بخشید.
 
گزازش درمورد حادثه روزجمعه درولسوالی شهرک که منجربه کشته شدن 9 نفرگردید . شه شنبه 29 عقرب 1386 برابر با 20 نومبر 2007
گزارش تحلیلی از محمد نعیم تیمن از حادثه اخیر شهرک
قرارمعلومات وگزارشات دقیق بدست آمده ازمنطقه واجان وناسفنج حاکی از آن ست که مرحوم عبدالقهارقومندان امنیه ولسوالی شهرک ولایت غور بخاطری دست گیری قاتل حاجی گل به منطقه مربوط با مصلح نمودن افراد وطرفداران حاجی گل عازم منطقه شده بود مخالفین حاجی گل قاتل را به  قومندان تسلیم نموده ووی رابازداشت نموده اند و همچنان قومندان امنیه بنابربی توجه و عدم رعایت کرامت بشری چند نفراز منطقه را که هیج ارتباط به موضوع نداشته اند سخت مورد شکنجه ولت کوب قرار داده بود که از بین ایشان یک نفر کهن سال به اثر لت وکوب قومندان جانیش را از دست داده است واین عمل چندین مرتبه از طرف قومندان امنیه شهرک به این افراد صورت گرفته وحتی نظربه گزارشات که از منطقه بدست آمده است مرحوم قومندان عبدالقهار سگهای جنگی مردم را نیز به زور به مرکز شهرک انتقال داده که این عمل باعث خشم زیاد درمنطقه شده ومردم اقدام به حمله بالای قومندان وطرف داران حاجی گل که از طرف قومندان مصلح گردیده بودند قرارگرفت ومنجربه کشته شدن قومندان و8 نفروچندین نفراسیر شدند بناَ این درگیری دوقوم مختلف از مدت ها قبل باهم مخالفت داشتند صورت گرفته است درگیری با طالبان وکدام گروه دیگری ارتباط ندارد. بااحترام محمد نعیم "تیمن"