آرشیف

2019-5-21

جام غور

دو پروژه ابرسانی در غور به ارزش بیش از یک میلیون افغانی به بهره برداری رسید

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که کار اعمار دو پروژه آبرسانی در ولسوالی های لعل-سرجنگل و دولتیار آن ولایت به هزینه یک میلیون ۷۴۴ هزار افغانی تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفته است.
در خبرنامه ی که از جانب این ریاست به بخش خبر وبسایت جام غور مواصلت ورزیده، آمده است که این پروژه ها شامل کارهای اعمار ذخایر به ظرفیت ۱۶ مترمکعب آب، اعمار دیوارهای محافظوی برای چشمه ها، نصب میترهای سیستم خانه بخانه و شیردهن بوده که هزینه آن از برنامه ملی آبرسانی و آبیاری روستایی پرداخته شده است.
این پروژه ها در قریه جات سنگ پلک و نو تحویله ولسوالی های یاد شده ساخته شده اند که ۶۰ فامیل و ۵۵۰ تن از شاگردان لیسه اتفاق نو تحویله به آب آشامیدنی دسترسی پیدا نمودند.

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸ برابر است با ۲۰ می ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور