آرشیف

2018-9-23

جام غور

دو پروژه آبرسانی به هزینه بیش از ۱۲ میلیون افغانی در غور تهداب گزاری شد

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که کار دو پروژه آبرسانی به ارزش (۱۲۲۲۱۰۰۰) افغانی در ولسوالی تیوره و فیروزکوه، مرکز آن ولایت، آغاز گردیده و قرار است تا چند ماه دیگر تکمیل گردد.
انجینر عبدالمجید صمیم، سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات غور گفت، این پروژه ها در قریه جات چپری سفلی در فیروزکوه و خواجه غار ولسوالی تیوره تطبیق میگردد و قرار است ۷۹۰ فامیل به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کنند.
هزینه این پروژه ها توسط دفتر یونسف تمویل میگردد که برنامه ملی آبیاری و آبرسانی روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات آنرا تطبیق مینماید.
 
یکشنبه اول میزان ۱۳۹۷ برابر است با ۲۳ سبتامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور