آرشیف

2020-5-16

جام غور

دو نظامی و یک ملکی در دره قاضی فیروزکوه کشته شدند
افرادمسلح ناشناس لحظات قبل یک کارمند امنیت ملی، یک افسر جنایی قوماندانی امنیه غور و یک فرد ملکی را در مربوطات دره‌قاضی فیروزکوه_ ولایت‌ غور کشته اند.
این سه نفر جوانان بین سنین ٢٥ تا ٣٠ ساله بودند.

جمعه 26 ثور
 

دو نظامی و یک ملکی در دره قاضی فیروزکوه کشته شدند