آرشیف

2017-5-9

جام غور

دو متهم به قتل محب الله منش به اعدام محکوم شدند

دو تن از متهمین قتل محب الله منش فرزند استاد منش غوری که قبلا در باغ مراد هرات به قتل رسیده بود، امروز از سوی دادگاه شهری هرات به اعدام محکوم شدند.
محب الله منش کارمند دفتر ماین پاکی باشنده ولایت غور حدود 4 ماه قبل از سوی فردی ناشناس در منطقه باغ مراد هرات با شلیک گلوله به قتل رسید.
غزنوی سخنگوی دادگاه شهری هرات می گوید که بر بنیاد یافته ها، قاتل با هم دستی همسر مقتول و صنفی اش، طرح این قتل را ریخته بودند.
به نقل از آقای غزنوی، ریاست دادگاه ولایت هرات هدف از این قتل را رابطه قبلی قاتلین با یکدیگر بیان نمود و اضافه کرد که قاتل با تحریک همسر مقتول دست به قتل زده است.
قاتل و همسر مقتول که متهمین این دوسیه بودند از سوی محکمه شهری که به قضاوت قاضی ابراهیمی بود، هر دو به اعدام محکوم شدند

سه شنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۶ برابر است با ۹ می ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور.