آرشیف

2018-12-24

جام غور

دو ماه است که جسد یک سرباز ارتش در شفاخانه ولایتی غور نگهداری می شود

ظاهر فرزند داوود، نام یکی از سربازان ارتش است که جسد او نزدیک به دوماه است در سردخانۀ بیمارستان مرکزی غور نگهداری می‌شود.
 
میراجان احمدی، آمر شفاخانۀ ولایتی غور به رادیو سرحد می‌گوید، مسؤولان امنیتی جسد این سرباز را بخاطر شناسایی و سپردن به خانواده اش به این شفاخانه انتقال داده اند؛ اما هنوز هیچ‌کسی برای دریافت آن مراجعه نکرده است.
 
آمر شفاخانۀ ولایتی غور می‌گوید، اطلاعاتی که همراه با این جسد بوده نشان می‌دهد که این سرباز در جنگ های فراه کشته شده و باشندۀ روستای برزوی ولسوالی شهرک است.
 
فعالان مدنی و باشندگان غور با انتقاد از مسؤولان محلی این ولایت می‌گویند، سربازانی که در تأمین امنیت و دفاع از وطن با گروه های هراس افگن می‌جنگند، پس از کشته شدن مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند.
 
به گفتۀ این فعالان مدنی، شناسایی و سپردن اجساد نیروهای امنیتی به خانواده های شان از مکلفیت ها و مسؤولیت های نهادهای امنیتی است؛ اما همواره در این بخش کم کاری شده است.
 
محمد داوود رحمانی، آمر هماهنگی نیروهای ارتش در غور در این باره ابراز بی‌خبری می‌کند؛ اما می‌گوید، این موضوع را با مسؤولان محلی ولسوالی شهرک و بزرگان روستای برزو در میان گذاشته اند.
 
روستای برزو در شمال ولسوالی شهرک غور و در مرز ولایت بادغیس موقعیت دارد که به گفتۀ مسؤولان محلی غور، این روستا در اختیار گروه طالبان است.
گزارش: معروف سعیدی
دوشنبه ۳ جدی ۱۳۹۷