آرشیف

2021-4-20

جام غور

دو تن از نیرو های خیزش مردمی در ولسوالی دولتیار غور کشته شدند

منابع محلی؛ در ولسوالی دولتیار غور میگویند: که بامداد امروز دو تن از نیروهای خیزش مردمی در اثر کمین گروه طالبان در منطقه” زی حسین” کشته شدند.

گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

دوشنبه – 30 حمل
رادیو فیروزکوه