آرشیف

2015-10-29

جام غور

دو تعمیر لیلیه پوهنتون غور به هزینه بیش از 43 ملیون افغانی تهداب گذاری شد

پنجشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۴ برابر است با ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
دو تعمیر لیلیه پوهنتون غور به هزینه (43992418) افغانی از بودجه برنامه تقدیر از اجراات خوب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، تهداب گذاری شد.
این دو تعمیر در مساحت ۱۶۹۰متر مربع زمین اعمار میگردد که دارای 44 اتاق خواب، 12 اتاق اداری-2 باب سالون، 4 گدام، 4 دهلیز و 40 باب تشناب عصری میباشد که طی یک سال به بهره برداری خواهد رسید.
پوهنتون غور در 10 کیلومتری جنوب شرق فیروزکوه منطقه موسوم به "جر تله" موقعیت دارد که زمین آن توسط مردم قریه تله بطور مجانی اختصاص داده شده است.
سیما جوینده و محمد امین توخی والی و معاون ولایت غور در مراسم تهداب گذاری این دو تعمیر شرکت ورزیده بودند و این کار را گامی بسوی پیشرفت و غنامندی علمی و امور نوسازی عنوان کردند.