آرشیف

2015-3-11

جام غور

دوتن شاگرد مکتب از سوی افراد مسلح ربوده شد

چهارشنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۱۱ مارچ 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
دو تن شاگرد مکتب که بعد از سپری نمودن کورس های زمستانی، میخواستند از هرات عازم غور شوند از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده اند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور می گوید که این شاگردان باشنده ولسوالی شهرک ولایت غور بودند که صبح روز سه شنبه هرات را به قصد غور ترک گفتند، اما در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند.
آقای خطیبی گفته است که ممکن این شاگردان به هدف بدست آوردن پول ربوده شده باشند.