آرشیف

2021-6-5

جام غور

ده عضو یک خانواده در ولسوالی چهارسده غور زخمی شدند

‏شب گذشته از اثر انداخت هاوان طالبان بالای یک منزل مسکونی در ولسوالی چهارصده ولایت غور، ۱۰ تن اعضای یک‌خانواده که شامل چهار کودک و شش زن میباشند، مجروح گردیدند.
وزارت داخله این خبر را تایید کرده، اما طالبان تا اکنون چیزی به رسانه ها نگفته اند.

نویدالله پژواک
وبسایت جام غور