آرشیف

2015-9-8

جام غور

دستگیری 2 طالب و مقدار ابزار های جنگی توسط نیروهای امنیتی در ولایت غور

سه شنبه ۱۷ سنبله ۱۳۹۴ برابر است با ۸ سپتامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید: ملا محمد نبی مسوول مالی طالبان برای 4 ولایت و عبدالبصیر یکی از اعضای گروپ طالبان وابسته به ملا سعدیار در غلمین را دستگیر نمودند.
آقای خطیبی که در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت، نیروهای کشفی ریاست امنیت ملی طی هفته گذشته 2 میل ماشیندار، 3 میلل کلاشینکوف، یازده تیر 2 میل، 2 میل تفنگچه، دو پایه مخابره و بیش از 100 کیلوگرام مواد انفجاری را کشف و بدست آوردند.
آقای خطیبی گفت که این ابزار جنگی و مواد انفجاری را از ولسوالی دولتیار، قریه قطس و دره قاضی فیروزکوه طی عملیات جداگانه بدست آوردند.