آرشیف

2008-6-10

جام غور

دستگیری یک تن به ارتباط قتل ولسوال تیوره

دستگیری یک تن به ارتباط قتل ولسوال تیوره

سه شنبه 24 جدی 1387 برابر با 13 جنوری 2009

جام غور

بعد از سعي و تلاش بسيار زياد مديريت مبارزه عليه ترورزم و مديريت مبارزه با جرايم جنائي قومانداني امينه ولایت غور و طي پلان مشترك عبدالحميد ولد كريم بچه مسكونه لشكر راه مربوط مركز ولايت غور، كه مضنون به قتل ولسوال تيوره بود بتاريخ 23/10/1387 در منطقه لشكر راه دستگير گرديد دونفر مضنون دگر كه شمامل قضيه قتل ولسوال ميباشند تحت تعقيب پوليس قرار دارند تا اكنون دستگير نگرديده اند.

 

 

دیدار دوتن از موی سفیدان شهرک با والی غور

جمعه 20 جدی 1387 برابر با 9 جنوری 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از غور  دوروز قبل دوتن از موی سفیدان مناطق شمال غرب ولسوالی شهرک با سید محمد اقبال منیب والی غور دیدار وروی مسائل امنیتی منطقه صحبت نمودند.این دوتن که ارباب یار محمد وغلام غوث نام دارد به نمایندگی از ملا مصطفی یکی از ناراضیان دولت درولسوالی شهرک با والی وارگانهای امنیتی دیدار وگفتگو نمودند.  قرار گاه ملا مصطفی در مسیر راه هرات چغچران قرار داشته وگاه وبیگاه موتر های حامل مواد غذائی وکمک های اضطراری را تلاشی وسهم خودرا خودش میگیرد.وگاهی به افراد طرفدار دولت نیز مزاحمت ایجاد میکنند.

دریک گزارش دیگر آمده است که کمک های اضطراری دولت ودفتر سازمان غذای جهان به مرکز ولایت وولسوالی ها مواصلت ورزیده اما تا هنوز به مردم تقسیم نشده این در حالیست که مرگ پنج نفر از سبب گرسنگی د رمناطق ولسوالی ساغر گزارش شده است. 

 

تشکیل محفل مشاعره در چغچران

جمعه 20 جدی 1387 برابر با 9 جنوری 2009

جام غور

طبق گزارش های واصله از چغچران روزچهار شنبه برای اولین بار محفل مشاعره به ابیتکار مسئولین دارالمعلمین ولایت غور دران ولایت دائر گردید.درین محفل تعداد زیاد از شاعران وفر هنگیان ولایت غور اشتراک ورزیده اندیشه ها ونظریات خویش را در قالب اشعار به تصویر کشیدند .محترم نبی ساقی استاد دارالمعلین واستاد محمد قاسم علم واستاد احمد ندیم وتعداد از جوانان وفرهنگیان دیگری اشعار خودرا قرائت نمودند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت وسایت جام غور کوشش مینماید تا اشعار سروده شده را عندالموقع از طریق سایت به خوانس دوستان بدهد.