آرشیف

2017-11-29

جام غور

دسترسی ۳۵۰ فامیل به آب آشامیدنی صحی در فیروزکوه

با بهره برداری از پروژه آب آشامیدنی در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، ۳۵۰ فامیل به آب پاک دسترسی پیدا نمودند.
شبکه آبرسانی به هزینه (۵۳۹۷۰۰۰) افغانی بشمول ۲۵ درصد سهم مردم از بودجه برنامه ی ملی آبرسانی و آبیاری روستايي وزرات احیاء و انکشاف دهات در قریه تقه تیمور فیروزکوه تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.
این شبکه دارای ۱۷ شیردهن و ذخیره آب با گنجایش ۵۰ متر مکعب آب میباشد.
جلال الدین رئیس شورای تقه تیمور علیا ضمن قدردانی و حمایت از برنامه های انکشافی دولت می گوید که قبلا از آب های آلوده جوی استفاده میکردند و این کار سبب افزایش بیماری های گوناگون بین اهالی قریه شده بود، وی گفت:"داکتران میگفتند که عامل اصلی بیماری ها در قریه آب آلوده است، اکنون این مشکل رفع شد".
به نقل از مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور، در حال حاضر ۲۴ پروژه شبکه آبرسانی دیگر نیز در ولسوالی های دولینه، دولتیار، لعل و سرجنگل و فیروزکوه را روی دست دارند که در آینده نزدیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 
چهارشنبه ۸ قوس ۱۳۹۶ برابر است با ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور