آرشیف

2015-3-11

جام غور

دزدی ۴ صد هزار افغانی از یک صرافی در فیروزکوه

چهارشنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۱۱ مارچ 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
 
دزدان ۴ صد هزار افغانی یک صرافی را در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، حوالی ساعت ۱۲ بعد از ظهر دزدیدند.
صرافی جام غور واقع در چوک مرکزی "منزل تحتانی نمایندگی افق شرق" شهر فیروزکوه زمانی دستخوش دزدان گردید که صراف جهت صرف طعام به خانه اش رفته بود.
دزدان با استفاده از شکستاندن حلقه دروازه به صرافی داخل شده که به ارزش ۸۰ هزار افغانی کریدیدت کارت تلیفون و حدود ۳ صد هزار افغانی را با خود برده اند.
مسوولان امنیتی می گویند که تلاش برای شناسایی عاملین این رویداد ادامه دارد.