آرشیف

2006-6-9

جام غور

دزدان مسلح ، اموال مسافرين را به سرقت بردند

دزدان مسلح ، اموال مسافرين را به سرقت بردند
   آژانس خبرى پژواک ، ٩  جوزا 1385 برابر با 30 می 2006
اموال وپولهاى ده ها مسافرتوسط افراد مسلح ناشناس در ولایت غورشب گذشته حوالى ساعت هشت شام ،  به سرقت برده شد . يک کاروان شامل شش عراده موتر نوع فلاينکوچ که حامل بيش ازشصت مسافرو مواد ارتزاقی، پوشاکه وپول نقد بود وازولسوالی فارسی ولايت هرات وارد  ولسوالى تولک ولايت غورشده بود، توسط  افراد مسلح  ناشناس متوقف و تمام اموال وپول نقد شان به سرقت برده شد. مسافرين با ادعاى فوق ميگويند که افراد مسلح  ملبس با  لباس شخصى بودند که پوزهاى خود رابسته و بعد ازاعمال فشارواهانت، اموال و پولهاى شانرا غارت کردند. محمد غوث،٤٥ ساله  باشنده ولسوالى تولک، درحالیکه شدیدااعصبانی صحبت ميکرد به آژانس خبرى پژواک گفت که او پنجاه تخته کمپل ايرانى را از هرات به غور براى تجارت ميبرد و حدود سى نفر مواد خوراکى و تجارتى را براى دکاکين خود از هرات به غور ميبردند که همه آنها به سرقت رفته اند. وى افزود: (( دزدان تاکی مارا لُچ  ميکنند ،  ما نمیتوانم که پول ویا جنس خودرا به جای دیگر انتقال بدهیم ، دولت امینت را چرا گرفته نمى تواند؟))  به ادعاى وى دولت اصلا درمناطق دورتر از شهرحاکمیت نداشته و نمى تواند جلوسرقتها را بگيرد. همچنان ملا حاجی گل، باشندۀ ولسوالی شهرک ولایت غور، گفت : (( دیگر چیزی برای ما نمانده است، اگر کوکنار کشت نمایيم دولت خراب میکند واگر معامله تجارتى نمايیم دزدان آنرا ازما میگیرند، ما چه کارکنیم ؟. )) اواضافه نمود که مردم چه گناه دارند که کسی به کمک آنها ها نمی رسد، آنها  به کی مشکلات خود را درمیان بگذارند . اما سمونوال فیض الله صالحی، قوماندان امنيه ولایت غور ضمن  تایید اين سرقتها ، گفت  که پوليس بعد ازپیگیری شدید، دو تن را در مربوطات ولسوالى تولک شناسايى کرده و يکتن شانرا دستگير نموده است. موصوف علاوه کرد که دو تن ديگرمتهم به اين سرقتها مربوط ولسوالى فارسى ولايت هرات بوده که دستگيرى آنها مربوط به مسوولين امنيتى هرات ميباشد. سمونوال صالحى ادعاى مردم را درمورد عدم حاکميت دولت در مناطق دور دست رد نموده و مدعى شد که آنها تا حد توان خود در جلوگيرى از سرقت ها ميکوشند. با اين حال هفت تن به اتهام سرقت در ولايت هرات دستگير شده اند. سمونوال عبدالرووف احمدى، معاون افکارعامه قوماندانى ولايت هرات ، گفت که شب گذشته چهار نفر متهم به سرقت که درولسوالی کرخ ولایت هرات رهزنى ميکردند توسط پولیس دستگیر شدند .احمدى علاوه کرد که از نزد آنها يک ميل کلاشنکوف و يکصد هزار افغانى سرقت شده ، بدست آمده و پول به مالکش تحويل داده شده است . به گفته او، همچنان شب گذشته سه فرد متهم به سرقت در حوزه هفتم امنيتى شهر هرات دستگير شده واز نزد شان يک ميل کلاشنکوف، چند پايه تلويزيون ، مقدار زيورات و سه عراده موتر سايکل سرقت شده بدست آمده است .
یکتعداد از پناه جویان افغان مقیم ناروی دست به إعتصاب غذائی زدند. 
 9 جوزا 1385 برابر با 30 می 2006
دولت ناروی به آنعده پناه جویان افغان که تقاضائی پناهندگی شان رد شده بود روز 26 می را آخرین روز اقامت شان در آنکشور اعلان نموده بود که به تعقیب آن یکتعداد افغانها روز 22 می دست به تظاهرات زدند. و یکتعداد ایشان به إعتصاب غذائی روی آوردند.تعداد افغانهای که دست به إعتصاب غذائی وتحصن زده اند به چهل تن می رسد .ایشان بعد از سپری نمودن یک شب در هوائی آزاد میدان شهر سه خیمه را در پهلوی کلیسائی مرکزی جادۀ کارله هاگن شهر اسلو پر پا نمودند.بر خی از إعتصاب کنندگان چهار روز میشود که غذا نخورده اند. از اظهارات پوهندوی محمد عابد حیدری استاد پوهنتون کابل فعلا مقیم ناروی
محمد نسیم{ کهزاد} به صفت ولسوال شهرک تعین شد.
 9 جوزا 1385 برابر با 30 می 2006
والی ولایت غور عجالتا محمد نسیم کهزاد را به صفت ولسوال ولسوالی شهرک تعین نمود.این تصمیم در حال صورت گرفت که یک هفته قبل ولسوال شهرک با سه تن همراهانش از طرف افراد مسلح در مربوطات آن ولسوالی  به قتل رسید. محمد نسیم کهزاد فرزند ارباب بابه مراد واز باشندگان ولسوالی دولت یار ولایت غور میباشد واز قوماندانان جهادی سابق است. سند تحصیلی صنف دوازده را در دست دارد.
يکتن به اتهام قتل در ولايت غور دستگيرگرديد
 آژانس خبرى پژواک ، ٧ جوزا    1385  
مسوولين امنيتى،يکتن را به اتهام دست داشتن در قتل ولسوال و قاضى ولسوالى شهرک ولايت غور بتاريخ ٧ جوزا دستگير کردند. ارباب محمد، ولسوال ومولوى نسيم محمد، قاضى محکمه ولسوالى شهرک طى کمين افراد مسلح ناشناس ، به تاريخ ٢ جوزا در منطقه (تنگى اسپيچک)  ولسوالى شهرک کُشته  و دو تن از محافظين شان مجروح شدند. سمونوال فيض الله صالحى، قوماندان امنيه ��لايت غور، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين فرد در نتيجه تحقيقات هيئت مرکب از ولايت، قوماندانى امنيه، امنيت ملى و څارنوالى که اخيراً وارد ولسوالى شهرک شده بود، دستگير شده است. موصوف علاوه کردکه  دوسيه فرد دستگير شده به څارنوالى ولايت غور راجع شده، اما وى در مورد هويت اين فرد معلومات نداد. صالحى کشته شدن ولسوال و قاضى را ناشى از اختلافات گروهى و تنظيمى خوانده و مدعى شد که اصلاً هيچ طالب مسلح و غير مسلح در ولايت غور وجود ندارد. اما قارى يوسف احمدى، سخنگوى طالبان در زون جنوبغرب،مسووليت کشته شدن ولسوال و قاضى ولسوالى شهرک را به عهده گرفته و به آژانس پژواک ادعا کرده بودکه طالبان  هر کسى را که  با دولت همکارى داشته باشد، به قتل خواهند رساند
بازداشت افراد متهم به قتل در غور از بخش بی بی سی فارسی
 9 جوزا 1385
پليس در ولايت غور چند نفر را به اتهام قتل يک قاضی و ولسوال ولسوالی شهرک اين ولايت بازداشت کرده است.در روزهای اخير در دو حادثه جداگانه در غور پنج نفر جان خود را ازدست داده اند.همچنين يک موسسه غير دولتی خارجی نيز در اين ولايت مورد حمله قرار گرفت که تلفاتی نداشت.فرمانده پليس غور می گويد دليل بيشتر اين حوادث دشمنی های شخصی بوده است.
زمستان آينده براى مردم کشور همراه با مشکلات خواهد بود 
آژانس خبرى  پژواک ، ٤ جوزا 1385 برابر با 25 می 2006
درصورت نرسيدن  بودجه  براى  برنامه هاى  زمستانى سازمان غذايى جهان ( WFP) بيشتر  از دو نيم ميليون افغان در زمستان  سال  روان  با گرسنگى رو برو خواهند شد . اين مطلب  را انتونى بانبورى Anthony Banbury  مسؤول  سازمان  غذايى  جهان  درکشور هاى آسيايى ، به  تاريخ  چهار جوزادرکابل اظهار داشت .  به گفته وى، ( WFP)  براى  تهيه مواد مواد غذايى برا‌ى  پروژه  کمک هاى  زمستانى  به ١٥ ميليون دالرامريکايى نياز دارد . به گفته وى ، اگراين رقم تا چند هفته ديگر دردسترس آنان قرار نگيرد، مجبور اند پلان هاى    جابجا نمودن٢٥٠٠٠ ميترک تُن مواد خو راکه را در ساحات  دور دست  کشور، توقف دهند  به عقيده موصوف، در صورت  عدم تطبيق اين پلان ، مردم با فقرمواجه  واين کار به دولت نيز  مشکلاتى  را به بار خواهد آورد .  موصوف دليل کاهش مساعدت ها را، خرابتربودن وضعيت زندگى درکشور هاى افريقايى  نسبت به افغانستان  خواند. و ى همچنان علت ديگر اين کار را علاقمندى دونران  به  مسايل  امنيتى خواند. چاليس ونسنت  CHales Vincent   مسؤول دفتربرنامه  سازمان  غذايى جهان درکشور، نيز اين مشکلات  را تائيد کرد . وى به آژانس خبرى پژواک گفت که  اگر در وقت و زمان مناسب  برايشان پول مورد ضرورت نرسد، باشنده گان  محلات کوهستانى در شمال  و شمال  شرق ، شمارى از ولسوالى هاى  بدخشان ، غور وبادغيس  باخطرگرسنگى  مواجه خواهند شد .  قرار معلو مات  موصوف ،افغانستان براى ١٠  تا  ٢ سال  ديگر نيز براى  کمک  هاى  اين  سازمان  نياز خواهد داشت .
طالبان مسؤوليت قتل ولسوال وقاضى رابعهده گرفتند
  آژانس خبرى پژواک، ٣ جوزا 1385
ولسوال و قاضى ولسوالى شهرک ولايت غور  با دو تن از محافظين شان طى کمين افراد مسلح ناشناس کشته شدند. اين حمله شام روزگذشته زمانى رُخ داد که  موترحامل ارباب محمد ولسوال ومولوى نسيم محمد قاضى محکمه ولسوالى شهرک از منطقه (تنگى اسپيچک) عبور مى کرد.  کرام الدين رضا زاده معاون والى غور  با بيان اين مطلب  به آژانس خبرى پژواک گفت که درحمله مذکوردو محافظ مقتولين  نيز کشته شده و دومحافظ ديگرجراحت برداشته اند. رضا زاده انگيزه اين حمله را ناشى از دشمنى هاى شخصى عنوان کرد، اما قارى يوسف احمدى سخنگوى طالبان در زون جنوب غرب، مسؤوليت اين حمله را به دوش گرفته و به آژانس پژواک  گفت که طالبان  هرکسى را که  با دولت همکارى داشته باشد، به قتل خواهند رساند. قارى يوسف افزود: ((    افرادى که  حتى اگر يک گيلاس آب دولت را هم  خورده باشند ، وى را خواهيم کُشت.)) ولسوالى شهرک در حدود ١٢٠ کيلومترى جنوب غرب چغچران موقعيت دارد. از جانب ديگر سخنگوى والى غورگفت که افراد مسلح ناشناس شب گذشته عبدالملک قوماندان سابق حزب اسلامى و برادرش را در نواحى چغچران مرکز غور کشته اند. وى علت اين قتل ها راخصومتهاى شخصى خواند. اين درحاليست که  شب گذشته افراد مسلح ناشناس، معلم غنى يکتن از قوماندانان سابق جهادى مربوط داکتر ابراهيم والى اسبق ولايت غور را در  منطقه بادمرغان ناحيه ٤ شهر هرات  به قتل رساندند
يک قوماندان سابق جهادى در هرات کُشته شد 
 ٣ جوزا 1385، آژانس خبرى پژواک
افراد مسلح ناشناس  يکتن از قوماندانان سابق جهادى  را شب گذشته  در شهر هرات کُشتند. معلم غنى يکتن از قوماندانان مهم جمعيت اسلامى و قوماندان مربوط  داکتر ابراهيم والى اسبق ولايت غور  ساعت هشت شب زمانى هدف تيرباران افراد مسلح ناشناس در منطقه بادمرغان ناحيه ٤ شهر هرات قرار گرفت که در موتر حاملش از ساحه عبور ميکرد. سمونوال نور خان نيکزاد مسوول بخش مطبوعاتى قوماندانى امنيه ولايت هرات با تذکر مطالب فوق  به آژانس خبرى پژواک گفت که  اين حمله جنبۀ سياسى نداشته بلکه از خصومتهاى شخصى گذشته نشئت ميکند. با اين حال، سمونوال  نثار احمد پيکار مدير مبارزه با جرايم جنايى قوماندانى امنيه ولايت هرات  با تاييد کشته شدن اين قوماندان گفت که پوليس در جستجوى شناسايى و دستگيرى عاملين قضيه است. داکترابراهيم در جنگهاى ماه اسد سال ١٣٨٣ عليه محمد اسماعيل والى سابق هرات دخيل بود. زمانيکه  قوماندان امان الله  از استقامت ولسوالى شيندند هرات با طرفداران محمد اسماعيل درگير شد، داکتر ابراهيم از طريق سرحد غور به طرفداراى  قوماندان امان الله دست به يک سلسله تحرکات نظامى زد.
دونفر در مربوطات ولسوالی دولینۀ ولایت غور به قتل رسیدند. 
چهار شنبه 24 می 2006  برابر با 3 جوزای 1385
افراد مسلح مخالف عبدالملک فرزند ارباب سلیم چهل گزی را با برادرش به قتل رسا نیدند. طبق راپور های واصله از ولایت غور درین اواخر گشت وگذار افراد مسلح در مربوطات ولایت غور زیاد شده و  افراد مسلح غیر مسئول هر لحظه میتوانند دست به اقدامات تخریب کارانه بزنند در حالیکه نیروهای امنیتی درین ولایت توانائی تعقیب ودستگیری افراد مسلح خود سر را ندارد.
ولسوال وقاضی محکمۀ ابتدائیۀ ولسوالی شهرک ولایت غور به قتل رسیدند. 
چهار شنبه 24 می 2006  برابر با 3 جوزای 1385
روز گذشته افراد مسلح با گشودن آتش بالای موتر ولسوال شهرک ارباب محمد خان  ومولوی محمد نسیم قاضی محکمۀ ابتدائیۀ این ولسوالی را با دوتن محافظین شان به قتل رسانیدند. طبق راپورهای واصله ولسوال با قاضی محکمه عازم منظقۀ اوشان بودند که در مسیر راه  به کمین افراد مسلح افتیدند. گفتنی است افراد مسلح ملا مصطفی حقانی طالب سابقه دار شهرک واز متحدین اسما عیل خان وملا عبدالله حافظ دشمن سر سخت ارباب محمد باشندۀ پسابند بوده اند. که اخیرا به دستور طالبان فعال شده اند.  ارباب محمد خان یکی از قوماندانان محاذ ملی بوده از منطقۀ اتکل ولسوالی پسابند میباشد ومولوی نسیم از چهاراه ولسوالی تولک است. ملا مصطفی از منطقۀ ناسفنج ولسوالی شهرک میباشد که سه ما قبل بجرم داشتن سلاح وانجام عملیات تخریب کارانه در مسیر راه هرات وغور از طرف نیرو های امنیتی ولایت هرات دستگیر وبعد به اثر وساطت امیر اسما عیل خان رها شد.
سرازيرشدن سيلاب در ولايت غور، باعث هلاکت ٩ تن ، جراحت حدود ١٥٠ تن وتخريب بيش از٢٥٠ منزل مسکونى شده است سه شنبه 23 می 2006 برابربا 2 جوزا 1385
کرام الدين رضا زاده، معاون ولايت غور، به آژانس خبرى پژواک گفت که سيلاب درقريه غلمين چغچران مرکز اين ولايت، ٨ طفل و يک زن را هلاک، ١٥٠ تن را مجروح ، ١٧٠ منزل مسکونى را تخريب و بيش از ١٠٠٠ راس مواشى را از بين برده است.رضا زاده افزوداين سيلاب که دو روز قبل از باريدن بارانهاى شديد نشئت کرده وازدره ها به مرکزسرازير گرديده بود، ��کنون قطع شده ، اما سيلاب کماکان در ولسوالى شهرک ��لايت غورادامه دارد.  وى علاوه کرد که در قريه کنده سوختۀ ولسوالى شهرک، ٣٠٠ راس مواشى از بين رفته ، بيش از ٨٠ منزل مسکونى  و ٨٠ جريب زمين زراعتى خساره مند گرديده ، اما تلفات به بار نياورده است.  معاون ولايت غوراضافه نمود که مسوولين ولايت، کمک هاى اوليه از قبيل خيمه، ترپال و موادغذايى را به سيلاب زده گان ارسال نموده اند، اما اين مساعدتها به هيچ وجه کافى نبوده و بايد دولت مرکزى و موسسات بين المللى اقدام عاجل نمايند، درغيرآن، يک فاجعۀ ديگر خلق خواهد شد.  با اين حال نورپادشاه، آمرعمليات کمکهاى اضطرارى رياست مبارزه با حوادث ولايت غور ميگويد که آنها ٢٨٠ تخته کمپل، ٢٠ باب خيمه ، ١٠ باب تخته ترپال و ده تُن مواد غذايى (گندم و روغن) را به سيلاب زده گان کمک کرده اند، اما اين کمکها کافى نيست. ولسوالى شهرک در حدود  ١٢٠ کيلومترى جنوبغرب چغچران واقع است. اين درحاليست که خشکسالی و نباريدن باران، بیش از نیم کشتزارهای للمی را درولایت بادغیس همسايۀ ولايت غورمتضررساخته وامکان کوچ کردن مردم را به ساير مناطق به بار آورده است.
کارگاه آموزشی حوادث طبيعی در هرات  
سه شنبه 23 می 2006 برابر با  2 جوزا 1385
رياست سره مياشت ولايت هرات با همکاری دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد، يوناما، کارگاه آموزشی را درباره حوادث طبيعی راه اندازی کرده است. در اين کارگاه آموزشی که قرار است مدت دو ماه دوام کند شماری از رضاکاران از ولايات هرات، بادغيس، فراه و غور شرکت دارند. به گفته مسئولان سره مياشت، هدف از راه اندازی اين کارگاه آموزشی اين است که به مردم فهمانده شود چگونه در زمان وقوع يک حادثه خود را نجات دهند و همزمان با آسيب ديدگان کمک کنند.
جاري شدن سيل در ولايت غور افغانستان باعث مرگ ‪ ۱۲نفر شد  
دوشنبه 22 می 2006 برابر با 1 جوزا 1385
تلويزيون  طلوع  يكشنبه شب گزارش داد :  بر اثر جاري شدن سيل در چهار روستا در ولايت غور ، ۱۲ نفر كشته و ۱۵۰ منزل مسكوني بطور كامل تخريب شد.  دفتر سخنگوي وزارت داخله نيز با تاييد اين خبر اعلام كرد ۵۰۰ هزار مترمربع زمين ، ۴۲۰ راس دام و تعدادي درخت نيز بر اثر اين حادثه طبيعي از بين رفته است.  به‌گفته مردم مناطق سيلزده، تاكنون كمك‌هاي امدادي در اختيار آنها گذاشته نشده است.
سيلاب در غور  از بخش فارسی بی بی سی 
یکشنبه 21 می برابر با 31 ثور 1385   
سرازير شدن سيلاب در ولسوالی چارسده ولايت غور خساراتی را ببار آورده است. مردم محل ادعا می کنند در اين حادثه هشت کودک و يک زن کشته شده و بخشی از باغها و زمين های زراعی آنها آسيب ديده است.  اين افراد می گويند تا هنوز هيچگونه کمکی از سوی دولت به آنها نرسيده است.
 دستگاهای دجیتال دارائی 24 لین در ولسوالی های غور نصب گردیده است. 
یکشنبه 21 می 2006 برابر با 31 ثور 1385
مشکل یکطرفه بودن تلیفونهای دیجیتال در ولایت غور رفع گردیده است. محمد هاشم علم مدیرتخنیکی تلیفونهای  دیجیتال در ریاست مخابرات ولایت غور حین نصب کردن دستگاه های دیجیتال در ولسوالی های شهرک وتیوره طور آزمایشی با جام غور ارتباط تأمین نموده اظهار داشت .دستگاه های دیجیتال برای همه ولسوالی ولایت غور منظور گردیده است بر خی نصب شده وبرخی دیگر هم نصب میگردد. او اضافه نمود این دستگاه ها دارائی 24 لین تلیفون میباشد که به تمدید لین ضرورت ندارد ودرساحۀ دستگاه به کمک برق عادی کار میکند. متقاضیان میتوانند در بدل پرداخت شش هزار افغانی این تلیفونهارا بدست آورند وبعدا مصارف عادی را ما هانه به دولت به پردازند او طور نمونه شمارۀ تلیفون شهرک وتیوره را داده است که به این ترتیب است { 0093422812712} تیوره {0093422815411} شهرک وبه همین ترتیب دوستان میتوانند به نرخ تلیفونهای کابل به غور هم تماس بگیرند.
طوریکه معلوم میشود وزارت مخابرات توازن انکشاف مخابرات را با کمترین تبعیض رعایت مینماید.
روابط بین والی ولایت غور وشورائی ولایتی آن ولایت متشنج است.
 یکشنبه 21 می 2006 برابر با 31 ثور 1385
یک منبع آگاه از ولایت غور اطلاع داد که أخیرا روابط والی وشورائی ولایتی ولایت غور دچار تنش ونا سازگاری شده است. این تنش ها وقتی اوج گرفت که امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی در جریان بر رسی اوضاع ولایات غرب کشور وارد ولایت غور شد ونمایندگان وشورائی ولایتی غور ازکم کاریی، فساد اداری ورشوه در ولایت غور شکایت کردند وشخص والی را مورد انتقاد قرار دادند که متعاقبا با تدویرجلسۀ مشترک والی با نمایندگان ساعت ده شب همان روز نارضائتی ها بیشتر وشکاف عمیق تر شد. در حال حاضر والی ولایت غور در کابل به سر می برد وقوماندان امنیۀ غور نیز تبدیل شده است.