آرشیف

2021-4-2

جام غور

در کمین طالبان یک خبرنگار و 3 محافظ والی غور زخم برداشتند

شام روز پنجشنبه (12 حمل 1400) کاروان موترهای والی غور در غرب شهر فیروزکوه با کمین طالبان برخورد که در نتیجه یک کمره مین تلویزیون ملی غور و 3 محافظ والی زخم برداشتند.
عبدالظاهر فیض زاده، والی غور با مقامهای نظامی این ولایت به منظور بررسی وضعیت امنیتی پوسته خارستان در غرب فیروزکوه رفته بود که در برگشت با کمین طالبان مواجه شد.
منابع میگویند طالبان موتر هایلکس و رنجر مربوط به والی غور را با خود برده اند.
مقامهای اداره محلی غور در این مورد چیزی نگفته اند.
پنجشنبه 12 حمل 1400
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور