آرشیف

2017-1-11

جام غور

در وجود یک مرد سیستم تناسلی زن یافت شده است

داکتران شفاخانه ولایتی غور از موجودیت سیستم تناسلی زن در وجود مرد خبر میدهند، آنان می گویند که در جریان عمل جراحی یک مرد دریافتند که وی دارنده سیستم تناسلی زن است.
داکتر محمد عارف لعلزاد سرطبیب شفاخانه ولایتی غور به رسانه ها گفته است که این مرد ازدواج نموده بود و به دلیل موجودیت سیستم تناسلی زن صاحب فرزند نشده است.
به نقل از آقای لعلزاد، این مرد ۲۰ ساله که بخاطر عملیات هرینا (چوره) نزد آنان مراجعه کرده بود و در جریان عملیات متوجه شدند که سیستم تناسلی زن در ناحیه عمل در این مرد وجود دارد.
سرطبیب شفاخانه ولایتی غور گفته است که این سیستم تناسلی شامل جسم رحمی، کانال رحمی، تخم دانها و نفیره ها بود که آنان تواستند این سیستم را از وجود این مرد جدا سازند.
داکتر لعلزاد می گوید که این مرد بعد از عمل جراحی میل جنسی دارد اما به دلیل نداشتن تخم ها صاحب فرزند شده نمیتواند.
داکتران شفاخانه ولایتی غور گفته اند که این نخستین واقعه بوده که آنان موفق به عمل جراحی آن شدند.
 
چهارشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۵ برابر است با ۱۱ جنوری ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور