آرشیف

2019-5-30

جام غور

در نتیجه الماسک در غور ۵ تن کشته و زخمی شدند

رد و برق (الماسک)، همزمان با باران های شدید در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، جان دو تن را گرفت و ۳ کودک زخم برداشت.
این واقعه در دره قاضی شهر فیروزکوه شام پنجشنبه به وقوع پیوست.

داکتر محمد عارف لعلزاد، می گوید مجروحین به شفاخانه ولایتی غور انتقال یافته که وضعیت یک تن کودک وخیم است و تحت مراقبت های جدی بسر میبرد.

پنج شنبه ۹ جوزا ۱۳۹۸ برابر است با ۳۰ می ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور