آرشیف

2014-12-31

جام غور

در سال روان ۷۰ درصد مکاتب غور فقط بر روی کاغذ فعال بود

چهارشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۳ برابر است با ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور مدعی اند که ۷۰ درصد مکاتب در سال روان تعلمی در آن ولایت تعطیل بوده اما، حقوق بنام معلمان از سوی ریاست معارف بطور عادی اجرا میگردید.
این مطلب را جواد رضایی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور ابراز نمود و گفت، تعطیلی مکاتب در بیشتر مناطق غور وجود داشت اما، ولسوالی های شهرک و پسابند در رده های نخست این وضعیت قرار داشتند.
آقای رضائی میگوید که از جمله ۵۲ باب مکتب در ولسوالی شهرک، تنها ۵ باب آن که در مرکز آن ولسوالی موقعیت دارد، فعال و متباقی تمامی مکاتب پسرانه و دخترانه بروی شاگردان تعطیل بود.
به گفته آقای رضائی، هیچ مکتب فعال دخترانه در ولسوالی پسابند وجود ندارد، تعمیر مکتب دخترانه که در مرکز ولسوالی اعمار گردیده است از چندین سال به اینسو به حیث پایگاه نظامی اردوی ملی استفاده میگردد.
رئیس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر ولایت غور میگوید که به استثنای ولسوالی های لعل و سرجنگل و دولتیار در دیگر ولسوالی های آن ولایت بیشتر مکاتب فقط بر روی کاغذ فعال است.
وی همچنان از درخواست دوگروپ مسلح مخالفان دولت از منطقه مرغاب که اخیراْ به پروسه صلح پیوستند اشاره کرد و گفت، به اساس گزارش های کمیسیون و درخواست این دوگروپ نشان میدهند که بیشتر مکاتب در منطقه مرغاب مسدود است.
وی گفت، ریاست معارف همواره از فعال بودن مکاتب سخن میگویند، اما مردم که به ما مراجعه میکنند فقط اولین حرف شان به عنوان دادخواهی "فعال شدن مکاتب" است.
اقای رضایی می گوید که علاوه بر فقر اقتصادی و نا امنی؛ نبود معلمان مسلکی، تقرری معلمان به اساس قوم و قبیله و حیف و میل حقوق معلمان از موارد دیگریست که علاقمندی والدین و شاگردان را نسبت به مکاتب کمتر ساخته است.
نور محمد ۴۸ ساله باشنده ولسوالی شهرک  میگوید که بیشتر مکاتب در آن ولسوالی از چندین سال به اینسو مسدود است و حقوق بنام معلمان نیز حیف و میل میشود.
وی گفت:"لیسه ذکور منطقه اوشان که از چهار سال به این سو غیر فعال است، حقوق معلمان آن از ریاست معارف الی آمریت معارف ولسوالی تقسیم میشود".
نور محمد میگوید، لیسه اوشان فقط یک نمونه است، بجز از مرکز ولسوالی و چند باب مکتب در کمنج، تمامی مکاتب به روی شاگردان مسدود است و تنها در گزارش دهی و بر روی کاغذ این مکاتب فعال اند.
وی گفت": به وحدانیت خداوند قسم میخورم که لیسه اوشان یک نفر شاگرد و معلم ندارد".
احمد باشنده مرکز ولسوالی شهرک میگوید که وی لستی از معاشات معلمان و کارمندان آمریت معارف آن ولسوالی را دیده که 20 تن از خانواده و خویشاوندان آمر معارف آن ولسوالی هستند.
وی گفت:" مدیر معارف تمامی اعضای فامیل و خویشاوندانش را معاش خور کرده، اینا کسانی  هستن که اصلاً سواد ندارند".
در همین حال، صبغت الله اکبری رئیس معارف غور گفته های آقای رضائی را مبنی بر تعطیلی مکاتب رد میکند و می گوید؛ حقوق بشر با تشبث در امور دیگر ادارات خبر های سر چوک را انعکاس میدهد.
 
آقای اکبری که ادعاهای کمیسیون مستقل حقوق بشر را تشبث در امور آن ریاست میداند، گفت، حقوق بشر برای دادخواهی به 20 کیلومتری شمال فیروزکوه رفته نمیتوانند چی جای اینکه از تعطیلی مکاتب و حیف و میل شدن معاشات معلمان در سطح ولسوالی ها سخن گویند.
وی تمامی ادعاهای حقوق بشر را که مبنی بر تعطیلی و حیف و میل شدن حقوق معلمان بود، رد کرد و گفت:" به استثنای بعضی مناطق نا امن که دروازه های مکاتب برای چند روز به روی شاگردان بسته بود، تمامی مکاتب در آن ولایت فعال بودند".
اکبری گفت، لیسه اوشان بنابر بر ملحوظات امنیتی مدت چند روز مسدود بود، که بعداً فعال و تمامی معلمان از حقوق شان برخوردار میشوند.
این درحالیست که همواره از کمیت مکاتب سخن گفته شده است، اما بی توجهی در کیفیت معارف اخیراً نگرانی های را بر انگیخته که به باور تعداد از افراد، بلند رفتن کمیت مکاتب برای یک تعداد مردم به منابع عایداتی مبدل گردیده است.
این نخستین بار نیست که گزارش های از کم کاری ریاست معارف غور منتشر میگردد، قبل ازین نیز رسانه از راز های نهفته در این ریاست پرده برداشته بود.