آرشیف

2015-10-17

جام غور

در دو رویداد انفجار ماین در غور بشمول یک کودک دوتن زخم برداشتند

شنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۴ برابر است با ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مسوولان اداره محلی غور می گوید که در دو رویداد جداگانه ی انفجار ماین در ولایت غور، یک کودک و یک تن دیگر زخم برداشتند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت که انفجار ماین در قریه محمود احمر ولسوالی شهرک یک کودک و همچنان در انفجار دیگر در ولسوالی چهارسده یک مرد 35 ساله، زخم برداشتند.
آقای خطیبی گفته است که ماین گذاری ها کار طالبان است، اما طالبان در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته اند.