آرشیف

2021-7-31

جام غور

در دو روز گذشته بیش از 100 فامیل از قریه جات دهن تسرقی فیروزکوه بیجا شدند
باشندگان دو قریه در شرق فیروزکوه، مرکز ولایت غور، که تعداد شان به بیش از 100 فامیل میرسد، به دلیل درگیریها میان حکومت و طالبان و همچنان نشانه گرفتن آنان توسط نیروهای حکومتی، مجبور به ترک خانه های شان شدند.
باشندگان قریه های دهن تسرقی که بیشتر آنان به پوزه لیچ جاگزین شده اند، می گویند که آنان به دلیل تحدید های نیروهای امنیتی شب و روز نمیتوانستند از خانه های شان بیرون شوند.
محمد عالم، بزرگ قومی و یکی از بیجاشدگان گفت:”پوسته امنیتی برفراز خانه های ما ساخته شده و هرازگاهی نیروهای پولیس بدون حضور طالبان بالای قریه ما فیر میکردند و نمیگذاشتند از خانه های خود بیرون شویم”.
وی گفت، طالبان هیچگاهی به قریه دهن تسرقی زیر سرک عمومی حضور نداشته و در مسیر سرک عمومی که فاصله زیادی با این قریع دارد، حضور داشتند، اما آنان همواره مورد شلیک نیروهای امنیتی قرار میگرفتند.
به نقل از این متنفذ قومی، چندین بار به پوسته امنیتی رفتند و از پرتاب هاوان و فیرهای سلاح خفیفه بالای این قریه شکایت نمودند، اما هیچ کسی به داد شان نرسید و با گذشت هر روز تحدید علیه أنان از سوی نیروهای امنیتی بیشتر میشد.
وی گفت، باشندگان دو قریه (قریه جات دهن تسرقی پشت و زیر سرک) که تعداد شان اضافه تر از 100 فامیل میرسید، مجبور به ترک خانه های شان شدند.
درهمین حال، این باشندگان علاوه بر مشکلات نبود مواد غذایی و سرپناه، با مشکلات صحی نیز دست و پنجه نرم میکنند، افزایش مبتلایان کوید و اذدهام نفوس در فامیل ها (بیجاشدگان با ساکنین پوزه لیچ در عین خان هاه زندگی میکنند) باعث شده تا مریضی کوید نیز در میان فامیل ها افزایش یابد.
عبدالروف غفوری، آمر مهاجرین و عودت کنندگان غور می گوید که این اداره از بیجاشدن این تعداد فامیل ها اطلاع دارند و قرار است به زودی تیم های سروی را به محل جهت تثبیت آنان بفرستند.
درحال حاضر حدود 80 فامیل این بیجاشدگان در قریه پوزه لیچ و باقی فامیل ها در قریه جات بادگاه و مدرسه در وضعیت بدی بسر میبرند.
درگیری های اخیر در ولایت غور باعث شده تا صدها خانواده از اطراف به شهر فیروزکوه و قریه جات همجوار بیجا شوند، اداره محلی غور باآنکه کمپ ویژه ی در حومه شهر فیروزکوه برای این بیجا شدگان اختصاص داده اما به دلیل نبود امکانات چون آب آشامیدنی و سهولت های صحی و بهداشتی تا اکنون این کمپ خالی از سکنه است.
شنبه 9 اسد 1400
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور