آرشیف

2020-4-23

جام غور

در حمله ی طالبان بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی یک کشته و یک زخمی برجا ماند
عبدالمعروف رامش، آمرمطبوعات قومندانی امینه غور میگوید، در حمله ی شب گذشته طالبان بر پاسگاه "جهان نمای" مربوط شهر فیروزکوه یک پولیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشت.
وی افرزود که در این حمله برای گروه طالبان نیز تلفات واردشده است.

پنج شنبه ٤ ثور ١٣٩٩
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور