آرشیف

2019-4-8

جام غور

در حمله طالبان در ۴۰ کیلومتری فیروزکوه، دو سرباز کشته شدند

طالبان شب گذشته بالای پوسته امنیتی اشترخان که در ۴۰ کیلومتری غرب شهر فیروزکوه موقعیت دارد، حمله نموده که در نتیجه دو سرباز پولیس کشته شدند.
مردم محل می گویند که این درگیری ساعت ۱۰ شب به وقوع پیوست و بعد از چند ساعت درگیری، طالبان پوسته را تصرف کردند.

دوشنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۸ برابر است با ۸ اپریل ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور