آرشیف

2019-5-28

جام غور

در حمله طالبان در غور نزدیک به ۴۰ تن کشته و زخمی شدند

در حمله طالبان در غرب فیروزکوه، مرکز ولایت غور، دست کم ۲۲ تن کشته شدند و بیشتر از ۱۵ تن دیگر زخم برداشتند.
یک منبع که خواست از وی نامی برده نشود، گفت: طالبان ناوقت روز گذشته به قریه بایک ها داخل شده و رمه اهالی را با خود بردند، مردم محل برای نیروهای خیزش مردمی که در قریه شب شدگی حضور داشتند، خبر داد؛ اما طالبان در مسیر آنان کمین افراز نموده که بعد از چند ساعت محاصره تلفات سنگین را به نیروهای خیزش مردمی و امینیتی وارد نمودند.
این منبع گفت، ۱۹ تن از خیزش های مردمی و افراد ملکی و ۳ تن از نیروهای امنیتی در این درگیری کشته شدند و بیشتر از ۱۵ تن دیگر زخم برداشتند، اما منبع از تلفات طالبان اظهار بی خبری میکند.
به نقل از منبع، در این درگیری یک تانک هاموی ارتش نیز به بدست طالبان افتاده است.
اداره محلی غور در این مورد از ارایه معلومات به رسانه ها خود داری میکنند، عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور می گوید که آنان گزارش رسمی در این زمینه دریافت نکرده اند و نمیتوانند به رسانه ها معلومات دهند.
در همین حال، دکتران شفاخانه ولایتی غور می گویند که ۱۵ نفر زخمی و 3 تن کشته به شفاخانه منتقل شده و آنان برای دیگر زخمیان این درگیری آمادگی میگیرند.
طبق گزارش ها، طالبان شب گذشته علاوه بر حمله بالای دهکده های شب شدگی و بایک ها، بازار میدانک را نیز برای چند ساعت تصرف نموده بودند و گفته میشود که اجناس برخی دکاکین نیز غارت شده است.
طالبان در سه شب گذشته پی هم بالای دهکده "شب شدگی" منطقه بره خانه حمله ور میشدند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی می انجامید.
طالبان تا حال در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته اند.
 
سه شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۸ برابر است با ۲۸ می ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور