آرشیف

2018-5-13

جام غور

در اوشان شهرک 21 تن نیروهای امنیتی و فرماندهان حامی دولت و 25 تن از طالبان کشته شدند.

هرچند روز پیش مقامات امنیتی غور گفته بودند که دراین درگیری تنها دو تن از نیرهای امنیتی کشته و زخمی شدند. اما محمد کبیری، ولسوال شهرک طی تماس تلیفونی میگوید: درپی سقوط این منطقه شش تن از اردوی ملی، دوتن از افراد فرمانده نادر و 13 تن از افراد فرمانده فرامرز کشته شده اند.
 
به گفته آقای کبیری درکنار زخم برداشتن 11 تن دیگر از افراد فرمانده نادر، 25 طالب مسلح نیز کشته شده است.
 
ولسوال شهرک هم چنان تائید می‌کند که دراین درگیری تعداد هفت عراده وسایط که شامل چهار تانگ، دو رنجر و یک انترنشل نیروهای امنیتی میباشد، نیز بدست طالبان افتاده است.
 
به دنبال سقوط منطقه اوشان، چندین روستایی دیگر نیز بدون درگیری در کنترول طالبان درآمده است و گفته میشود که طالبان قصد حمله برولسوالی های شهرک ودولینه را دارند.
 
ولسوال شهرک اضافه میکند که از چند روز به این سو حکومت وعده حملات هوائی را به آنها میدهد اما تا اکنون هیچ حمایت هوای برای آنها نرسیده است.
 
وی خاطر نشان می‌سازد که صدها خانه از سوی طالبان در منطقه اوشان آواره واموال شان به غارت برده شده است.
 
با این حال محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور به رادیو سرحد می‌گوید: حکومت با تمام معنی آماده دفاع از مرکز ولسوالی های می‌باشد.
 
اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سنخگوی طالبان معرفی می‌کند در ویب سایت این گروه ادعا کرده است که درکنار سقوط منطقه اوشان چندین تن از نیروهای امنیتی را کشته چندین عراده وسایط وموترسایکل را نیز به تصرف شان درآورده اند.
 
یکشنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۱۳ می ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور