آرشیف

2017-9-30

جام غور

در انفجار ماین در غور یک غیر نظامی کشته شد و یک تن دیگر جراحت برداشت

بر اثر انفجار ماین کنار جاده ای در مسیر راه قریه شاجوی ولسوالی دولینه ولایت غور یک فرد ملکی جان باخته و یکتن دیگر زخم برداشته است.
محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور میگوید این ماین از سوی مخالفین دولت در این محل کارگذاری شده بود.
 
شنبه ۸ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۳۰ سبتامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور