آرشیف

2017-10-3

جام غور

در اعتراض به نبود ادویه یک مرکز درمانی در غور بسته شد

باشندگان ولسوالی دولینه ولایت غور روز سه شنبه (۱۱ میزان ۹۶) به دلیل نبود ادویه دروازه کلینیک صحی در این ولسوالی را بستند.

اعتراض کنندگان می گویند که آنان با طی کردن چندین کیلومتر فاصله مریضان شان را به کلینیک می آوردند اما هر بار بدون دارو به خانه های شان برمیگردند.

داکتر محمد علی موظف در این کلینیک میپزیرد که از دوماه به اینطرف دارو تمام شده و همچنان حقوق دوماهه کارکنان صحی این کلینیک نیز پرداخته نشده است.

وی می گوید که مشکل نبود ادویه و عدم پرداخت حقوق شان را با اداره محلی و دفتر قرارداد کننده با وزارت صحت در میان گذاشته اما هیچ توجه ی صورت نگرفته است.

در همین حال داکتر عبدالطیف رحیمی سرپرست ریاست صحت عامه غور نبود ادویه در کلینیک صحی ولسوالی دولینه را تایید میکند.

قابل ذکر است که موسسه CHA حدود چند ماه قبل قرارداد ادویه و پرداخت حقوق کارکنان صحی را در مراکز صحی ولایت غور با وزارت صحت عامه عقد نموده است، اما نبود ادویه و پرداخت نکردن حقوق کارکنان صحی در مراکز درمانی از مشکلاتی است که از چند سال در این ولایت جریان داشت.

سه شنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۳ اکتوبر ۲۰۱۷

نویدالله پژواک

وبسایت جام غور