آرشیف

2020-6-28

جام غور

در اثر اصابت مرمی فیر شده طالبان دو کودک زخم برداشتند
مقام ها در اداره محلی غور می گویند که در پی پرتاب مرمی هاوان از سوی طالبان در ولسوالی پسابند آن ولایت دو کودک شدیدا زخم برداشته اند.
محمدعارف عابر، سخنگوی والی غور با تایید این خبر می گوید، این مرمی از سوی گروه طالبان به هدف آماج قرار دادن ساختمان ولسوالی پسابند برتاپ شده بود.
به گفته وی، این مرمی به یک خانه برخورد کرده که در نتیجه دو کودک شدیدن زخم برداشته است.
 
٧ سرطان ١٣٩٩
وبسایت جام غور