آرشیف

2020-5-29

جام غور

درگیری نیروهای امنیتی و طالبان در شرق فیروزکوه
منابع محلی می گویند که درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در منطقه تسرقی ادامه دارد.
خسارات و تلفات ناشی از این درگیری تاحال گزارش نشده است.
قسمت نشانی شده در تصویر محل درگیری را نشان میدهد.
نیروهای امنیتی بعد از یک درگیری کوتاه ٤ نفر طالب که یکی آنان زخمی بوده در محل درگیری دستگیر نمودند.
 
منابع امنیتی می گویند که طالبان درحال اجرای چک پاینت بودند که مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
 
 
پنجشنبه ٨ جوزا ١٣٩٩
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
درگیری نیروهای امنیتی و طالبان در شرق فیروزکوه