آرشیف

2017-1-1

جام غور

درگیری میان دو قوماندان مسلح غیر مسوول در غور یک زخمی برجا ماند

حوالی ساعت ۸ شب گذشته ملا مصطفی بالای مواضع فراح الدین در منطقه درزو ولسوالی شهرک ولایت غور حمله نمود که در نتیجه یک تن از افراد فراح الدین زخم برداشت.
این دو قوماندان مسلح غیر مسوول در ماه گذشته چندین بار در مناطق شمال غربی آن ولسوالی درگیر شدند و این درگیری ها ضمن تلفات انسانی، خسارات هنگفت مالی و بی جاشدن خانواده ها را نیز در پی داشت.
یک منبع امنیتی در ولسوالی شهرک می گوید که در درگیری ۳ ساعته شب گذشته عبدالحکیم باشنده پای کوتل غوک آن ولسوالی زخم برداشته است.
این منبع گفت، گزارش های به آنان رسیده که قرار است ملا مصطفی امشب برای دومین بار بالای مواضع فراح الدین حمله نماید.
فراح الدین قوماندان مسلح غیر مسوول فرزند قوماندان سلیمان است که پدرش چند ماه قبل توسط افراد ملا مصطفی در ولسوالی شهرک کشته شد.
با کشته و زخمی شدن دها تن و بیجا شدن چندین خانواده از مناطق جنگ زده در ولسوالی شهرک ولایت غور، دولت نتوانسته تا به این درگیری خاتمه دهد.
 
یکشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۵ برابر است با اول جنوری ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور