آرشیف

2017-8-5

جام غور

درگیری میان داعش و طالب در غور 3 کشته بر جا ماند

مقامات نظامی غور می گویند: این درگیری پس از آن آغاز شد که روز گذشته در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده داعش، یک طالب کشته و دو تن دیگر شان زخم برداشته بودند.
محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور با تایید این خبر گفت: اکنون درگیری میان این دو گروه در روستایی " کرگوش " ولسوالی چهارسده جریان دارد.
سخنگوی پولیس غور گفته که دراین زدو خورد ها تا هنوز دو تن از افراد داعش و یک تن از طالبان کشته شده اند.
او گفته که این دو گروه به هدف از بین بردن همدیگر به جان هم افتادن.
سخنگوی پولیس غور گفته که دراین درگیری به افراد ملکی آسیب نرسیده است.
از سوی هم عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور نیز آغاز این درگیری را میان افراد داعش و طالبان در شمال فیروزکوه تایید کرده است.
اما سخنگوی والی غور از آمار تلفات این درگیری ابراز بی خبری کرده است.
 
شنبه ۱۴ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۵ اگست ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور