آرشیف

2016-4-26

جام غور

درگیری شمال فیروزکوه با کشته و زخمی شدن 4 تن پایان یافت

محمد زمان عظیمی آمر امنیت قوماندانی امنیه غور میگوید که در درگیری نیروهای امنیتی و طالبان در منطقه پنبه کار 2 طالب و یک سرباز اردوی ملی زخم برداشته و یک سرباز دیگر کشته شده است.
آقای عظیمی می گوید که در این درگیری یک موتر رنجر نیز بدست طالبان درآمده و آنرا به منطقه غلمین منتقل کردند.
درگیری نیروهای امنیتی و طالبان در منطقه پنبه کار، 23 کیلومتری شمال فیروزکوه، بعد از آن به وقوع پیوست که سربازان اردوی ملی بعد از اکمالات پوسته شاتیغ بطرف فیروزکوه در حرکت بوده که با کمین طالبان مواجه شدند.

آمر امنیت قوماندانی امنیه غور گفت که با رسیدن نیروهای امنیتی به محل درگیری، طالبان متواری شدند.