آرشیف

2015-3-16

جام غور

درگیری در دولینه یک کشته بر جا گذاشت

دوشنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۱۶ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
گزارش ها از منطقه سلمین ولسوالی دولینه ولایت غور حاکیست که در درگیری میان  زی رضا و تیمنی یک تن کشته شده است.
گفته شده این درگیری که یک ساعت ادامه داشت، برخواسته از جمع آوری هیزم بود که در نتیجه یک تن از طرفداران قوم زی رضا مجروح گردید و بعد از چند ساعت از اثر زخم های شدید جانش را از دست داد.
محمد هاشم فیضی وکیل شورای ولایتی غور این رویداد را تائید میکند و می گوید که هر دو طرف درگیر ادعاهای وارد کردن تلفات انسانی را بر یکدیگر دارند، اما وی معلومات بیشتر در این مورد را ارایه نکرد.
مقامات اداره محلی غور از ارایه معلومات در این مورد خود داری کردند.