آرشیف

2015-11-25

جام غور

درگیری الله یار با کشته و زخمی شدن 15 تن به پایان رسید

چهار شنبه چهارم قوص 1394 برابر با 25 نوامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مسوولان اداره محلی غور می گویند که در گیری منطقه الله یار مربوط فیروزکوه، مرکز آن ولایت، با کشته و زخمی شدن 11 تن از دو طرف، به پایان رسید. اما مردم محل میگویند که در این میان افراد ملکی که شامل 3 کودک و یک زن میباشد، نیز کشته شدند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به بخش خبر وبسایت جام غور گفت، در این درگیری 6 طالب کشته شده و 2 تن آنان به دست نیروهای امنیتی اسیر شدند و همچنان 2 تن از نیروهای امنیتی کشته شده، 3 تن زخم برداشته و 4 تن دیگر آنان بدست طالبان اسیر شدند.
محمود باشنده منطقه جنگ زده الله یار در صحبت به جام غور گفت، در این درگیری علاوه بر خسارات مالی و وحشت میان مردم، 3 کودک و یک زن کشته شده و اجساد آنان تا اکنون به خاک سپرده نشده است. 
این منبع گفت: "به منطقه صد ها طالب از ولسوالی چهارسده، مناطق غلمین و اطراف الله یار و همچنان نیروهای تازه نفس امنیتی تجمع کرده و درحال حاضر با دخالت بزرگان محل اسیران را تبادله میکنند".
از سوی هم، طالبان مسلح در خبرنامه ی گفته است که در این نبرد 11 تن از نیروهای امنیتی بشمول دو قوماندان کشته شده و 4 تن آنان بدست طالبان اسیر هستند و همچنان 2 تن از طالبان کشته شده است.
در خبرنامه آمده است که طالبان دو عراده موتر رنجر و یک عراده تانک نیروهای امنیتی را به آتش کشیده و یک اندازه اسلحه و مهمات نیز به بدست آنان در آمده است.
درگیری که صبح روز سه شنبه میان طالبان و نیروهای امنیتی در منطقه الله یار فیروزکوه آغاز شد بعد از 7 ساعت به پایان رسید.
منطقه الله یار فیروزکوه همواره شاهد درگیرهای ذات البینی و هم چنان دولت و طالبان بوده که بیشترین مهاجرت های خانوار، کشته شدن افراد درگیر جنگ و افراد ملکی بوده است.