آرشیف

2017-7-13

جام غور

دروازه یکی از لیسه ها در غور به روی دختران دانش آموز بسته شد

باشندگان قریه آهنگران فیروزکوه، مرکز ولایت غور، می گویند که بنابر فیصله علما و بزرگان محل، دروازه لیسه دخترانه در این قریه از دو هفته به این طرف به روی دانش آموزان بسته است.
اما، ملا گل احمد سرمعلم لیسه آهنگران، واقع در 20 کیلومتری جنوب غربی فیروزکوه، از فیصله بزرگان و علما در این مورد اظهار بی خبری میکند و می گوید که حدود 10 دختر جوان از چند روز به اینطرف بنابر ممانعت شوهران شان به مکتب حاضر نشدند.
وی می گوید، دروازه لیسه یاد شده به روی تمامی دانش آموزان دختر و پسر باز است و به هیچ کسی اجازه بستن دروازه های مکاتب در محل شان نمیدهند.
مردم محل می گویند که این فیصله دو هفته قبل صورت گرفته و اکنون دروازه لیسه دختران در این قریه بسته است و هیچ شاگرد دختر نمیتواند جهت فراگیری درس به این مکتب برود.
خلیل احمد مبارز سرپرست ریاست معارف غور خبر بسته بودن دروازه لیسه دخترانه آهنگران را رد میکند.
آقای مبارز گفت:" یک سلسله مشکلات در این لیسه موجود است و هدایت دادیم تا به مشکلات موجود رسیدگی شود".
وی می گوید که بزرگان محل و علما در این قریه همکار دولت و معارف استند و هیچگاهی آنان فرزندان شان را از درس وتعلیم باز نمیدارند.
 
 
پنجشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۶ برابر است با ۱۳ جولای ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور