آرشیف

2018-4-25

جام غور

دختران دانشگاه غور خواهان انتقال دانشگاه به مرکز فیروزکوه شدند

 

ده ها تن از دختران دانشگاه غور طی راهپیمایی در فیروزکوه، مرکز آن ولایت، خواهان انتقال دانشگاه غور از منطقه پوزه لیچ به شهر فیروزکوه شدند.
این دانش آموزان در نشست که با والی غور و قوماندان امنیه آن ولایت داشتند، نبود امنیت در مسیر راه دانشگا- فیروزکوه و فاصله دور را از چالش های عمده آنان عنوان نمودند.
والی غور می گوید که این مشکل را با وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته و راحلی را جستجو خواهند کرد.