آرشیف

2006-6-9

جام غور

داکتر محمد ابراهیم ملکزاده همراه با رئیس جمهور کشوروارد هند شد

داکتر محمد ابراهیم ملکزاده همراه با رئیس جمهور کشوروارد هند شد.
داکتر محمد ابراهیم ملکزاده نمایندۀ ولایت غور در پارلمان کشور ظهر امروز همراه با رئیس جمهوروبر خی اعضای کابینه وپارلمان کشور به منظور یک رسمی چهارروزه عازم  دهلی  پایتخت کشور هند شد. صحبت ومذاکره روی مناسبات کلتوری وروابط تارجی همراه با امنیت منطقه وتوسعۀ همکاری های اقتصادی محور گفتگوها ومذاکرات مقامات افغانی وهندی خواهد بود .ملکزاده ضمن این سفر از عمارت تاریخی عهد غوری ها درهند دیدار به عمل میآورد.
 
از قاچاق آثار تاریخی در ولایت فاریاب جلوگیری شد آژانس خبرى پژواک 
مسؤولین امنیتی ولایت فاریاب ،  از  قاچاق  ١١  اثر تاریخی که   توسط افراد غیر مسؤول در حال انتقال به کشورهای همسایه بود به تاريخ ٥ حمل جلوگيرى کردند.  محمد عظيم حکيمى سخنگوى قوماندان امنيه ولايت فارياب به آژانس خبرى پژواک گفت که پوليس مطابق معلومات قبلى، اين آثار تاريخى را که به خارج قاچاق ميشد، در منطقه دوشاخ ولسوالى قيصار ولايت فارياب به دست آورده، اما  عاملين آن فرار کرده اند. حکيمى  اين آثار را شامل پارچه هاى سفالى، کاشى ديوار و سرايى مسى خوانده و افزود  که پوليس در پى دستگيرى قاچاقچيان است.  با اين حال، ویس الدین (سامل)  ريیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب  قدامت پارچه های تاریخی  را به دورهء  غوریان ( سالهاى ١٢-١٣ ميلادى) نسبت داده و گفت که اين آثار توسط قاچاقبران خریداری و در حال انتقال به کشورهای همسایه بود .سامل علاوه کرد که  اين آثار در نتيجه کندنکارى يکعده افراد خود سر و غير مسؤول   از يک منطقه باستانى فارياب به دست آمده است، ولى وى ، محل کندنکارى   و اسم کشورى را که  آثار ياد شده به آنجا قاچاق ميشد، ذکر نکرد. ريیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب ،افراد مسلح غیر مسؤول را در حفریات مناطق تاریخی دخیل دانسته و   افزود که امکان دارد آثار  زیادی تا هنوز توسط این افراد قاچاق شده باشد. مطابق ماده نهم فصل اول قانون اساسى جديد کشور، معادن و ساير ذخاير زيرزمينى و آثار  تاريخى، ملکيت دولت است، حفاظت و اداره از ملکيتهاى دولت و نوع استفاده درست از ذخاير طبيعى و ساير ملکيت هاى عامه، از طريق قانون تنظيم ميشود. باشنده گان ولایت فاریاب نیز از کندنکاری های افراد غیر مسؤول شاکی اند . محمد مصطفی  ٢٣ساله، باشنده شهر میمنه مرکز فارياب گفت که وی بارها شاهد کندن کاریهای بناهای تاریخی بوده است.  او افزود: (( دولت باید در این رابطه تدابیر جدی اتخاذ نمايد و نگذارد که آثار تاريخى که بيانگر هويت کشور ماست، به خارج قاچاق شود. ))  
 
مردم ولسوالی چهارسده طی یک شورش ولسوا��ی را به تصرف خود در آورده اند.
طبق راپور های واصله مردم ولسوالی چهارسده ولایت غور با اظهار نا رضائتی از وضعیت جاری دران ولسوالی دست به شورش زدند گذازش های ابتدائی حکایت ازان دارد که مردم محل اداره ولسوالی را به دست گرفته اند واز جزئیات بیشتر اطلاع در دست نیست.
مرکز غور
ودریک راپوردیگر. والی ولایت غور به شاروالی دستور داده است تا پارک را به مساحت 85 متر مربع دربین لیسۀ پسران کاسی وقوماندانی امنیه اعمار نمایند
 
در سومین روز بر رسی کابینه امروز پنجشنبه وکلای ولایت غور وزرای پیشنهادی را مورد پرسش قرار دادند.
محترم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده نمایندۀ غور در پارلمان وزیر اطلاعات وفرهنگ رابه عدم رشد وتوسعۀ متناسب ومتوازن اطلاعات وفرهنگ در ولایات متهم ساخت واز نبود مبادی رسانه های جمعی حتی رادیو دولتی درغور شکایت نمود وهمچنان عدم توجه به منار جام وسائر ارزش های تاریخی واسلامی رااز بی کفایتی وزیر اطلاعات وفرهنگ دانست. به همین سلسله مولوی دین محمد عظیمی یکی دیگر از نمایندگان ولایت غور وزیر پیشنهادی امور داخله را مورد انتقاد قرارداده گفت .قوماندان امنیه در ولایت غور شخص شرابی بوده همیشه مست وخمار است قادر به تامین امنیت نمی باشد اوضاع غور به طرف بی ثباتی میرود.
 
نمایندۀ ولایت غور در پارلمان حین بر رسی کابینه با یکی از وزرای پیشنهادی مجادلۀ لفظی نمود.
به سلسۀ بر رسی کابینۀ پیشنهادی رئیس جمهور به پارلمان امروز چهارشنبه عبید الله رامین وزیرزراعت وسهراب علی صفری وزیر فوائد عامه به پارلمان معرفی گردیدند.در جریا پرسش ها وزیر فوائد عامه به پرسش های جدی مولوی دین محمد عظیمی وکیل ولایت غور در پارلمان مواجه گرید.ازان جائیکه بر نامۀ تمدید شاهراه کابل هرات از مسیرغورازسه سال به این سو در روی کاغذ باقیمانده موجب عصبانیت نمایندۀ غور گردید که نهایتا به مجادلۀ لفظی منجر شد.
                                                                      
با شروع فصل بهار بازی های المپیکی در ولایت غور آغاز شده است.
جوانان ولایت غور در عرصۀ سپورت پیشرفت خوبی دارند ایشان در سالهای دوری از وطن در کشور های همسایه به خصوص ایران به ورزش های مختلف چون کراته، جودو، کیک بکس فوتبال، والیبال، جمناستیک وزیبائی اندام مهارت قابل ملاحظۀ پیداکرده اند .البته امکانات ورزشی در ولایت غور بیسیار محدود است با آنهم جوانان با علاقۀ شدید که به ورزش دارند در مسابقات والیبال تیم  پی آر تی را شکست داده اند. ریسمان کشی نیز یکی از بازی هخای محلی ولایت غور است.
 
تشکیل شفاخانۀ ولایتی ولایت غور به ریاست ارتقا یافت.
به اساس پیشنهاد وزارت صحت عامه ومنظوری ریاست دولت شفاخانۀ مرکز ولایت غور دارائی تشکیل مستقل بنام ریاست گردید.رئیس این شفاخانه باید از بین داکتران انتخاب گردد که علاوه از مسلک صحیه حد اقل دوسال تجربۀ منجمنت واداره را داشته باشد.ریاست این پست جدید التشکیل از طرف وزارت صحت عامه به داو طلبی گذاشته شده است .تا هنوز داکتر نبی یگانه وداکتر جمعه گل یعقوبی از ولایت غور ویکتعداد داکتران ساکن کابل وهرات خودرا نامزد این پست نموده اند. قرار است امتحان داوطلبان این پست روز چهارشنبه پنجم اپریل در ریاست اصلاحات اداری در کابل صورت گیرد. کسانیکه داوطلب ریاست شفاخانه اند بایدواجد شرائط ذیل باشند……..
 
جلسۀ مشترک هئیت رهبری ولایت غور به اشتراک ولسوال ها دائر گردید.
امروز شنبه اول اپریل 2006 جلسۀ هئیت رهبری ولایت غور به اشتراک ولسوال های آن ولایت در مقر دفتر مقام ولایت به ریاست شاه عبدالأ حد افضلی والی ولایت غور دائر گردید.هدف از تدویر جلسه نگرانی مسئولین ازبد شدن اوضاع امنیتی درین ولایت عنوان شده است. گفته میشود گروپ های مسلح ناشناس از هلمند به مرز های ولسوالی های تیوره وپسابند نفوذ وباعث تشویش مردم شده است .مسئلۀ دوم جلو گیری از شیوع بیشتر رشوت درین ولایت بوده است که بیسیاری ها درین مورد اظهار تردید نموده اند.
 
قاضی محکمۀ مرافعۀ ولایت غور تبدیل شد.
مولانا أعطاءالله قاضی محکمۀ مرافعۀ ولایت غور روز چها شنبه به ولایت بادغیس تبدیل شد .این تبدیلی بعد ازان صورت گرفت که هفتۀ گذشته در چغچران مرکز ولایت غور تظاهرات گستردۀ علیۀ ارتشاء وفساد در ادارات دولتی صورت گرفت ومردم از شیوع رشوت وفساد درادارات فریاد سر دادند وخواستار تبدیلی تمام هیئت رهبری این ولایت شدند. 
 
یک فرماندۀ غیر مسئول سلاح و مهمات خودرا به قوماندانی امنیۀ ولایت غور تسلیم نمود.
27 مارچ 2006
ملا مصطفی یکی از تفنگداران غیر مسئول از منطقۀ ناسفنج ولسوالی شهرک ولایت غوریک مقدار سلاح ومهمات خودرا به پروسۀ  دی دی آر  تسلیم نمود .گذارش های واصله حاکیست که حین تسلیم دهی سلاح ومهمات والی ولایت وقوماندان تیم پی آر تی در چغچران نیز حاضر بودند.اما هیئات ناظر سلاح های تسلیم داده شده را که بیشتر کهنه وغیر قابل استفاده بوده نپذیرفته است وقوماندان مزصوف را مجبور به تسلیمی سلاح های جدید تر وقابل استفاده نموده اند.
 
تظا هرات شدید مردم در چغجران مرکز ولایت غور.
امروز دوشنبه 27 مارچ صد ها تن از اهالی خشمگین چغچران علیۀ قضات محکمۀ  دست به تظاهرات زدند.مظاهره کنندگان قاضی های محکمه را به اخذ رشوه متهم نموده طی شعارهای خواستار بر طرفی ایشان شدند.این تظاهرات با سر دادن شعار بر ضد رشوت وفساد ادارات تا دروازه شفا خانه ادامه پیدا کرد وبعد در اثر مداخله پولیس متفرق شدند.
 
مرکز تعلیمی داو طلبان اردوی ملی در ولایت غور افتتاح شد.
طبق گذارش های واصله سی وسومین مر کز تعلیمی داو طلبان اردوی ملی وپولیس ملی در چغچران مر کز ولایت غور افتتاح شد.این مراسم با اشتراک شاگردان مکاتب افسران  ومحاسن سفیدان ولایت غور بر گذار گردید.
در ابتدای مراسم محترم کرام الدین رضا زاده معاون ولایت غور سخنرانی نموده از تصمیم وزارت دفاع قدر دانی ووعده هر نوع همکاری را در جهت رشد اردوی ملی واشتراک وسیع وداوطلبانه جوانان را بخاطر دفاع از افغانستان داد. در محفل فیض الله صالحی قوماندان امنیه ولایت غور وجنرال  سلامول مسئول  باز سازی اردوی ملی افغانستان نیز سخنرانی نمودند
 
یک فرد مسلح غیر مسئول در مربوطات ولسولی شهرک از طرف اهالی کشته شد.
کجیر نام یکی از باشندگ��ن خواجۀ بور ولسوالی شهرک که از چندی به این طرف مصروف راهزنی در مسیر راه شهرک تیوره بود روز جمعه 24 مارچ از طرف اهالی منطقه به قتل رسید. چندی قبل شخص بنام سید علم از مربوطات پایحصار با داشتن کیفیت مشابه ذر یعۀ مردم سرخک ولسوالی تیوره به قتل رسیده بود  ازانجائیکه ارگانهای امنیتی قادر به کنترول چنین افراد نیستند مردم خود به نابودی چنین افراد اقدام نموده اند.
 
نوروز با کمرنگی تمام در ولایت غور تجلیل شد. 
نوروز طبق سال های گذشته در ولایت غور تجلیل گردید اما با شور وشوق کمتر از سالهای گذشته. راپور های واصله حاکیست که جشن نوروزی امسال 1385 در ولایت غور  با اشتراک عدۀ کمی از مردم واهالی مردم چغچران برگذار گردید که گذارش گر جام غور عوامل ذیل را دلیل کمرنگی تجلیل از جشن نوروزی شهر چغچران گفته است.
1:- عدم حضور شخص والی ولایت در چشن نوروز.
2:- تحولات قهقرائیکه که درسال 1384 رخ داده بود مثلا مقرری مجدد قوماندان زمان مرغابی به حیث آمر امنیت به عوض دگر وال عظیم .تقرر مجدد ارباب محمد به حیث ولسوال شهرک به عوض میرزا هارون .وسپردن اکثر ادارات به افراد بی سواد وکم سواد باعث دلسردی مردم شده بود.
3:- کند بودن پروسه باز سازی واشاعۀ فساد اداری.
4:- قیودات در صحنۀ بر گذاری جشن نوروزی مثلا ممنوع بودن فلم برداری از طرف مردم ووضع قیودات امنیتی دیگر.تنها شاگردان معارف مقالات خودرا به خوانش گرفتند وبی.
5:- بارش برف وباران نیز به جریان اشتراک مردم در جشن نوروزی مزاحمت نموده است.
خلاصه امسال مردم ولایت غور با کم علاقگی به جشن نوروزی شرکت ورزیده بودند.