آرشیف

2016-7-13

جام غور

داکتران شفاخانه ولایتی غور: 5 درصد چانس زنده ماندن زهرا وجود دارد

داکتران شفاخانه ولایتی غور می گویند که 85 درصد بدن زهرا سوخته و 5 درصد احتمال زنده ماندنش وجود دارد.
زهرا که 13 سال عمر دارد باشنده اصلی ولسوالی ساغر است دوسال قبل با فردی از قریه میانه بوم فیروزکوه ازدواج نمود، وی به اثر خشونت های خانوادگی که تمامی بدنش سوخته در وضعیت بدی صحی در شفاخانه ولایتی غور بسر میبرد.
داکتر خلیل رسولی موظف در شفاخانه ولایتی غور می گوید که وضعیت صحی زهرا نگران کننده است و 95 درصد احتمال مرگ وی میرود.
گفته میشود که پدر زهرا قبل ازین از خشونت های خانوادگی پیهم علیه دخترش را با رییس و اعضای شورای ولایتی در میان گذاشته بود، اما بی توجهی در زمینه باعث شد که سرنوشت زهرا به بدترین وضعیت انجامد.
 
چهارشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۵ برابر است با ۱۳ جولای ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور