آرشیف

2009-6-11

جام غور

داکتران شفاخانه ولایتی غور از طرف نیرو های امنیتی تهدید شدند

داکتران شفاخانه ولایتی غور از طرف نیرو های امنیتی تهدید شدند

جمعه جدی 1388 برابر با 8 جنوری 2010

جام غور

طبق گزارشهای واصله از چغچران مر کز ولایت غور افراد مسلح منسوب به پولیس ملی گاه نا گاه وارد محوطه شفاخانه گردیده خواستار تداوی ومعالجه مریضان طبق هدایت ودستور خود شان میباشند. طبق اظهارات یکی از کار مندان صحی وقتی  کار مندان شفاخانه از دستور عساکر سر پیچی نمودند عسکر با سلاح تمام داکتران تهدید به مرگ  واخراج از شفاخانه نمود .که متعاقبا منسوبین شفاخانه نزد قوماندان امنیه عارض وخواستار متوقف ساختن حر کات خود سرانه افراد مسلح گردیدند اما در پاسخ قوماندان امنیه گفت ده نفر داکتر میخواهند با چهار صد پولیس دلاور مقابله کنند این کار از صلاحیت شما نیست متوجه باشید که ما نظامی هستیم وفر مان ما فر مان است خداحافظ. هر چند برف زمستان به آرامش محیط کمک کرده است اما از قتل دو خانم در منطقه قلعه گهر چهار سده وغلمین گزارش شده است وتا هنوز هیچکس بجرم قتل این دوزن دستگیر نگردیده است.

 

 دستگیری دوتن قاچاقچی در ولایت غور

جمعه جدی 1388 برابر با 8 جنوری 2010

جام غور

 طبق گزارش های واصله از غور نیرو های امنیتی قوماندانی امنیه غور ادعای دستگیریدو تن از قا چاقچیان آثار تاریخی را نموده است.این دوتن که باشندگان اصلی ولایات دایکندی وغزنی میباشند در روز جمعه مصروف حفر خود سرانه وکشیدن آثار تاریخی در مناطق بره خانه درده کیگومتری غرب شهر چغچران بوده اند که از طرف نیرو های امنیتی دستگیر شده اند متهمین تحت تحقیق پولیس قرار دارد.حفر خود سرانه وقاچاق آثار تاریخی در بسیاری از مناطق ولایت غور ادامه دارد.

 

کمک های زمستانی برای مهاجرین وبیجاشده گان درغور

یک شنبه 13 جدی 1388 برابر با 3جنوری 2010

جام غور

به ادامه کمک های قبلی کمیشنری عالی ملل متحد درامورپناهندگان برای مهاجرین وبیجاشده گان غور امسال نیز یک مقدار البسه زمستانی ومواد سوخت را برای یکهزار(1000) فامیل مهاجر وبیجاشده درنظر گرفته است . این کمک شام :کمپل ،ترپال ،جراب زمستانی ،جاکت طفلانه وزنانه ،کلوش (کفش) ،پتو،موزه ،بشکه پلاستیکی وتیل دیزل می باشد که باهمکاری موسسه ارسا ازتاریخ 2 جدی الی 12 جدی سال روان ادامه داشت که برای 275 فامیل درشهرک مهاجرین غور(امیرشنسب غوری) ،400 فامیل بیجاشده گان ولسوالی های غور که به اثر فقر واختلافات ذات البینی ازمناطق اصلی خویش بیجاشده اند و325 فامیل مستحقین اسیب پذیر بعداز شناسایی ریاست امورمهاجرین غور توزیع گردید . قابل ذکر است که برای هر فامیل به تعداد 6 تخته کمپل 2 تخته ترپال 10 جوره جراب خرد وکلان 4 سوب جاکت طفلانه وزنانه ،یکجورکلوش روسی (کفش) 4 جوره موزه 2 دانه بشکه پلاستیکی و25 لیتر تیل دیزل توزیع گردید ، مستفدین این کمک ها ازهمکاری های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان وریاست امورمهاجرین اظهار قدردانی می نمایند. 

عبدالروف غفوری رییس امورمهاجرین غور  

 

ساخت پرورشگاه اطفال یتیم در ولایت غور

پنجشنبه 3 جدی 1388 برابر با 24 دسمبر 2009

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (براساس معلومات ریاست نشرات وزارت کار و اموراجتماعی، قراردادی که روز پنجشنبه میان وزارات کار و اموراجتماعی شهدا و معلولین، مالیه و سفارت لیتوانیا در کابل به امضا رسید، لیتوانیا در چغچران مرکز ولایت غور پرورشگاه اطفال یتیم را اعمارمی نماید.طبق معلومات باختر، تعمیر مذکور شامل سه بلاک و دارای اتاقهای رهایشی، صنوف درسی، شیرخوارگاه، لابراتوار، آشپزخانه و سایر محلقات خواهد بود.مصارف ساختمان مذکور را که چهارصد هزار دالر تخمین زده شده و گنجایش دویست طفل آسیب پذیر را خواهد داشت سفارت لیتوانیا از طریق وزارت مالیه به وزارت کار و اموراجتماعی انتقال میدهد.قرارداد پروژه یاد شده را نور محمد قرقین، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین و نمایندگان با صلاحیت وزارت مالیه و سفارت لیتوانیا امضا نمودند.

 

گردهمائی بزرگ جوانان، ژورنالستان، فرهنگیان و نهاد های مدنی در ولایت غور

پنجشنبه 3 جدی 1388 برابر با 24 دسمبر 2009

جام غور

گردهمای بزرگ به اشتراک جوانان ، ژورنالستان ، فرهنگیان و نهاد جامعه مدنی در ولایت غوربه گردانندگی نهاد توسعه ملی در تالار ارگان ملی جوانان افغانستان مقیم غور دائر گردید اشتراک کننده گان از نمایندگان مردم در پارلمان تقاضا نمودن تا در انتخاب نامزد وزیران دقیق بوده و برای اشخاص متعهد و متخصص راهی داده وحمایت و پشتبانی شان را از نامزدی سید مخدون رحین بحیث وزیر اطلاعات و فرهنگ اعلان نموده و از وکیل های پارلمان افغانستان تقاضا نمودن که محترم سید مخدون رحین یک شخص با تجربه و شایسته بوده امید است اوشان بحیث وزیر در کابینه جدید راهی اعتماد بدست بیاورد . در آخر این گردهمای اشتراک کننده گان با صدور قطنامه 4 ماده محفل را خاتمه دادن.