آرشیف

2017-6-17

جام غور

داعش 9 تن را در غور به گروگان گرفتند

مسولین محلی غوربا تایید این موضوع می گویند، که افراد داعش ناوقت روزگذشته 9 باشنده این ولایت را به دلیل کشته شدن دوعضوشان درمنطقه مرغاب به گروگان گرفتند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید، تمام افراد گروگان گرفته شده باشنده های اصلی روستایی " بردیز" منطقه مرغاب هستند.
به بیان آقای خطیبی، داعشیان این شمار افراد ملکی را به دلیل کشته وزخمی شدن پنج عضوشان درمنطقه مرغاب به گروگان گرفته اند وآنان را به روستایی " رغسکن" که پایگاه داعش است منتقل کرده اند.
این اعضای داعش روزگذشته درنتیجه انفجاریک ماین کارگزاری شده کشته وزخمی شده بودند.
به گفته مقامات امنیتی تا اکنون ازسرنوشت این افراد جزییات نیست.
به گفته مسولین محلی غور داعش اکنون درشمال شهرفیروزکوه درحال آموزش، تبلیغ وسربازگیری جوانان، نوجوانان وبانوان هستند.

شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۶ برابر است با ۱۷ جون ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور