آرشیف

2018-5-13

جام غور

خواجه گان، آخرین سنگر خیزش های مردمی را طالبان تسخیر کرد

قریه خواجه گان، که به عنوان مهمترین پایگاه خیزش های مردمی حامی دولت در غرب فیروزکوه نام برده میشد، لحظات قبل بدون درگیری به دست طالبان درآمد.
قریه خواجه گان مربوط ولسوالی دولینه ولایت غور است که در پی سقوط منطقه اوشان ولسوالی شهرک، مناطق رزقان، پوی و سلمین دولینه به ترتیب بدون درگیری و مقاومت خیزش های مردمی حامی دولت، به دست طالبان افتاد.
شاهدان عینی می گویند، نیروهای قوماندان فرامرز که مهمترین مراکز دفاعی چون سلمین و خواجگان را از دست دادند، درحال رسیدن به فیروزکوه، مرکز ولایت غور هستند.
مسوولان امنیتی غور سقوط خواجه گان بدست طالبان را رد میکنند و می گویند که نیروهای خیزش های مردمی حامی دولت در این منطقه مستقر اند.
 
یکشنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۱۳ می ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور