آرشیف

2016-2-22

جام غور

خطیبی: یک قاچاقبر حین انتقال به کابل از اثر واژگون شدن موتر کشته شد

دوشنبه 3 حوت 1394 برابر است با 22 فبروری 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
حاجی گل احمد که هفته گذشته به اتهام قاچاق مواد مخدر و فروش اسلحه توسط نیروهای پولیس در شهر فیروزکوه دستگیر شد، امروز حین انتقال از غور به کابل در مربوطات بامیان از اثر واژگون شدن موتر کشته شد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور کشته شدن حاجی گل احمد را تائید میکند و می گوید که در این رویداد 5 پولیس که محافظ حاجی گل احمد بودند، نیز زخم برداشتند.
وی گفت، حاجی گل احمد در یک موتر رنجر که 6 تن پولیس نیز وی را همراهی میکرد از غور به کابل منتقل میشد، در کوتل شیبر ولایت بامیان موتر حامل واژگون شده که در تنیجه 3 تن پولیس بشمول حاجی گل احمد شدیداً جراحت برداشتند، اما حاجی گل احمد قبل از رسیدن به کلینیک صحی جانش را از دست داد.